Zorgaanbieders huishoudelijke ondersteuning 2024-2029 bekend

95

Vanaf 1 januari 2024 zijn door de gemeente Hof van Twente acht bestaande en nieuwe zorgaanbieders gecontracteerd die huishoudelijke ondersteuning leveren. 12 gemeenten hebben hiervoor gezamenlijk een aanbesteding voor huishoudelijke ondersteuning doorlopen.
Verantwoordelijk wethouder voor de WMO in Hof van Twente Hannie Rohaan is blij dat ook de komende periode sprake is van een divers aanbod: “Ondanks de huidige krapte op de arbeidsmarkt hebben we in Hof van Twente acht aanbieders kunnen contracteren, een mooie combinatie van bestaande en nieuwe aanbieders. Het is fijn dat inwoners geen afscheid hoeven nemen van hun huidige hulp omdat we alle bestaande aanbieders opnieuw hebben kunnen contracteren. Met aanbieders worden langdurige relaties aangegaan, met ruimte voor flexibel maatwerk waarbij expliciet rekening gehouden wordt met de situatie van onze inwoners.”

Voor de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand en Wierden is de gunning op dinsdag 11 juli definitief geworden. Met het afronden van de aanbesteding zetten gemeenten zich gezamenlijk met de gecontracteerde aanbieders in om ook na 1 januari 2024 huishoudelijke ondersteuning op maat te bieden.

Gemeente Hof van Twente contracteert acht zorgaanbieders
In de gemeente Hof van Twente worden in totaal acht zorgaanbieders gecontracteerd om de komende 5 jaar huishoudelijke ondersteuning te bieden via de Wmo. Het gaat om de aanbieders Aster Zorg, BiOns, Buurtdiensten Nederland, Miep, Thuisgenoten-BTK, Thuishulp Gezellig, Tzorg en Zilverzorg. Dit betreft een mix van bestaande en nieuwe aanbieders. Alle huidige aanbieders zijn opnieuw gecontracteerd.

Ondersteuning in het huishouden via de WMO
Gemeenten ondersteunen inwoners om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen en mee te doen aan de maatschappij. De gemeente geeft deze ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Eén van de maatwerkvoorzieningen die hiervoor kan worden ingezet is de huishoudelijke ondersteuning. Deze wordt ingezet als inwoners niet meer op eigen kracht of met hulp van hun sociale netwerk hun huishouden op orde kunnen houden. In het huishouden kan dan ondersteuning worden verleend door een medewerker van één van de gecontracteerde aanbieders.