WOZOCO wil renoveren!

98

De Stichting Vrienden van het WoZoCo huurt en exploiteert sedert februari 2016 de grote zaal en een kleine vergaderruimte van woningcorporatie Viverion. Aangezien het gebouw bijna 25 jaar oud is en er uitsluitend minimaal onderhoud heeft plaatsgevonden, is het allemaal wat gedateerd qua inrichting en aankleding. Als Stichting hebben wij derhalve het plan opgepakt, in samenwerking met Viverion, om genoemde ruimtes te gaan renoveren.
De bewoners aan het Marsmansland (WOZOCO) maken veel en regelmatig gebruik van de zaal, maar ook anderen, zoals o.a. De S.V.D., Prot. Gem. Diepenheim, Stichting Franje, en de dagopvang.Wij zijn zeer content met de deelname van iedereen (er kan nog meer bij) en daarom moet er gezorgd worden dat de ruimtes aantrekkelijk blijven en toegankelijk voor iedere belangstellende. Daarvoor is geld nodig. Wij hebben reeds diverse fondsen aangeschreven voor een bijdrage. De plaatselijke ondernemers is gevraagd om het onderhoud/de renovatie uit te voeren. We willen graag dit jaar starten..
Onze donateurs hebben reeds vele jaren een belangrijke bijdrage geleverd en vanzelfsprekend : hartelijk dank daarvoor.
Indien u bovenstaande ook een warm hart toedraagt, zijn nieuwe donateurs natuurlijk van harte welkom. Dit kan ook in de vorm van een eenmalige bijdrage.
U kunt dit kenbaar maken bij onze penningmeester Hennie Kistemaker via h.kistemaker2@caiway.nl of tel. 0547 351917