Woningbouw in Diepenheim

92

Tijdens de bewonersavond was Dorine Wensink aanwezig om de plannen voor Diepenheim toe te lichten. Als eerste gaf zij aan waarmee bij woningbouw in de Hof van Twente rekening moet worden gehouden. Dit is de Woonvisie Hof van Twente, Nationale Woon- en Bouwagenda en de Visie Actief Noaberschap. Zoals in een vorige bijeenkomst over wonen in Diepenheim al werd aangegeven, is het plan dat er voor Diepenheim in de komende vijf tot tien jaar ruim 30 woningen kunnen worden gebouwd. Veel Diepenheimers vinden dit te weinig, maar zullen het daar eerst mee moeten doen. Voor zeven starterswoningen op de hoek Kerkegaarden/Borculoseweg ligt op dit moment het bouwplan ter inzage. Als hier geen bewaren komen, kan daar in de tweede helft van 2023 gestart worden met de bouw. Voor de verdere bouwplannen heeft de Gemeente grond beschikbaar op de Boinksweide. Dit is het gebied tussen de vijver en de Raadhuisstraat. De Gemeente zal over deze plannen in het eerste kwartaal van 2023, samen met de Stadsraad, een informatieavond organiseren. Dan zal ook een eerste indicatie kunnen worden gegeven over het soort en aantal woningen dat hier mogelijk gebouwd gaat worden.