Woningbouw en plannen Hof van Twente

171

Voordat een nieuwe bewoner de sleutel ontvangt van zijn nieuwe woning zijn er heel wat fasen binnen het proces te doorlopen. In Hof van Twente zitten er dan ook diverse plannen in verschillende fasen van dit proces.
We willen u dan ook meer inzicht geven:
 in het aantal woningen dat in 2023 is gerealiseerd;
 wat er concreet in de pijplijn zit en
 de harde plancapaciteit die we in 2024 en daarna verwachten.

Woningen kunnen o.a. worden toegevoegd door nieuwe bestemmingsplannen (tot en met 2023) en door vergunningen voor het omzetten van bestaande gebouwen naar woningen. Op deze manier is in 2023 capaciteit gecreëerd voor het toevoegen van circa 155 woningen, waarvan enkele in het buitengebied.
Afgelopen jaar zijn in de kernen ongeveer 85 woningen gereed gekomen. In het buiten- gebied ontbreken op dit moment helaas nog de gegevens.
In de kernen zijn momenteel circa 90 woningen in aanbouw of staan op het punt van starten, in het buitengebied gaat het om ongeveer 10 woningen. De locaties waar grotere aantallen worden gerealiseerd zijn De Marke III, fase 2 in Hengevelde, Wynhof en Rozenhof in Goor en De Beaufortplein en Hemmelweg in Markelo.

De harde plancapaciteit is in 2023 flink toegenomen. Deze bedraagt begin 2024 bijna 500 woningen, 400 in de kernen en 100 in het buitengebied. De locaties zijn de hiervoor genoemde plannen in aanbouw en o.a. de volgende locaties. Voor een deel van deze locaties geldt dat het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is:
 ’t Gijmink, 70 woningen
 De Beaufortplein, 26 woningen (aanvraag voor 32 woningen)
 Hemmelweg, 12 woningen
 Molenstraat Delden, 8 woningen
 Noordwal 72 Delden, 15 woningen
 Schoollocaties Delden, 74 woningen
 Kerkegaarden Diepenheim, 7 woningen
 Op Stoom, 114 woningen
 Grotestraat 34 Markelo, 7 woningen

Daarnaast lopen er nog procedures, om naast deze 500 woningen, circa 200 woningen toe te voegen:
 Markelo Noord, 107 woningen
 De Marke III, fase 3, 20 woningen
 Diepenheim Noord 3, 20 woningen
 Leusensweide/Ruimersdijk Diepenheim, 14 woningen
 Op Stoom, Sportrand, 38 woningen
 Enkele woningen in het buitengebied.

Voor meer informatie over de Woningbouw verwijzen wij u naar de website van Gemeente Hof van Twente