Wilt u meedenken hoe we mensen die het moeilijk hebben het beste kunnen helpen? Meld u dan aan voor de klankbordgroep!

22

Hof van Twente ondersteunt mensen die het (tijdelijk) niet redden op eigen kracht. Bijvoorbeeld omdat het opvoeden van je kind niet gemakkelijk is. Of omdat je financiële problemen hebt (geen werk, moeite om rond te komen). Ook zijn er uitdagingen wanneer je ouder wordt en niet meer goed voor jezelf kunt zorgen. Om ons beleid zo goed mogelijk af te stemmen op de hulp die nodig is, hebben we een klankbordgroep. Dit is een overleg tussen wethouder en ambtenaren sociaal domein en inwoners (geen formeel adviesorgaan). Op dit moment heeft deze groep 8 leden en wij zijn op zoek naar meer mensen die mee willen doen. Interesse? Meld u dan aan. We zijn in het bijzonder op zoek naar inwoners uit de kernen Markelo, Diepenheim, Hengevelde en Bentelo.

De gemeente voert verschillende wetten uit in het sociaal domein: de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet Publieke gezondheid en de Wet maatschappelijke ondersteuning. We doen dit vanuit de visie ‘De Gezonde Verbinding’ waarbij we de volgende onderwerpen
belangrijk vinden:

Kansrijk opgroeien
Gezonde Leefstijl
Iedereen doet mee
Vitaal ouder worden.

Wat kunt u verwachten
U kunt uw mening geven over belangrijke zaken
Daarmee draagt u bij aan beter beleid van de gemeente
U krijgt inzicht in hoe het sociaal domein van de gemeente werkt.

Wat verwachten we van u
U heeft interesse voor het sociaal domein of een deel daarvan. We zijn in het
bijzonder op zoek naar inwoners die zich betrokken voelen bij het jeugdbeleid en
naar inwoners uit de kernen Markelo, Diepenheim, Bentelo en Hengevelde. U mag
ervaringsdeskundige zijn maar in de klankbordgroep worden geen individuele
situaties besproken.

U woont de bijeenkomsten van de klankbordgroep bij, gemiddeld 4 à 5 keer per jaar
op dinsdagavond.

U bent in staat om opbouwend kritisch met de gemeente mee te denken en u kunt in
een overleg goed uw mening geven.

U stopt tijd in de voorbereiding van het overleg door notities en/of voorstellen te
lezen.

Eerst weten hoe de klankbordgroep werkt?
Wilt u weten hoe de klankbordgroep werkt dan kunt u natuurlijk ook gewoon een keer een bijeenkomst bijwonen. Tijdens deze bijeenkomst maakt u kennis met de andere leden van de klankbordgroep, de wethouder en de ambtenaren. Ook gaan we in gesprek over de manier waarop we invulling willen geven aan de klankbordgroep. Als het u wat lijkt, dan wordt u lid.

Aanmelden of meer informatie
Wilt u zich aanmelden dan kan dat bij René de Groot via
r.de.groot@hofvantwente.nl of telefonisch 0547858585. Ook als u vragen heeft of meer informatie wilt kunt u contact met René opnemen.