Wijziging afvalbakken/hondenpoepbakken

65

Gemeente hergroepeert afvalbakken en combineert hondenpoepbak met afvalbak
Omdat veel afvalbakken aan vervanging toe zijn gaat de gemeente in het najaar een aantal afvalbakken vervangen en herplaatsen. Ook worden hondenpoepbak en afvalbak gecombineerd. Het hondenpoepzakje mag dus voortaan in de afvalbak gedaan worden. Op de afvalbak is dat met een sticker aangegeven, zie foto.
Tegelijkertijd is gekeken naar de locaties van de afvalbakken. Daar waar veel bakken dicht bij elkaar staan wordt één bak geplaatst op de meest geschikte locatie. Dit zorgt voor een betere spreiding en door de samenvoeging van hondenpoep en afvalbak levert het ook een besparing op. Hondenpoep werd al als restafval ingezameld en hoeft dus niet gescheiden te worden van het overige restafval. Op de plekken waar nu hondenpoepbakken staan komt een combi afvalbak. De afvalbakken worden door Gildebor geleegd als ze vol zitten.

Bij speelterreinen blijven gewone afvalbakken staan en komen geen combibakken. In de buurt van speelterreinen is het uitlaten van honden niet gewenst. Hondenbezitters kunnen de hondenpoepzakjes thuis weggooien of in een combibak in de buurt.
De aanpassingen worden kern voor kern doorgevoerd (Hengevelde, Delden, Markelo, Diepenheim, Goor). In het najaar van 2022 worden de bakken herplaatst en voorzien van een sticker.