Wie wat bewaart, die heeft wat!

152

Bij het digitaliseren van ons krantenarchief kwamen we tot een vreemde ontdekking. De officiële Diepenheimse vlag heeft een voorganger gehad!
Het 40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina werd op 6 september 1938 in het hele land groots gevierd. Op het bordes van het Paleis op de Dam nam ze de huldiging in ontvangst van de Nederlandse jeugd. Alle gemeenten stuurden een afvaardiging, zo ook Diepenheim. In een krantenartikel van 3 augustus 1938 lezen we: “Onder voorzitterschap van den burgemeester vergaderden ten gemeentehuize vertegenwoordigers van de Chr. Meisjesver. “Maria Martha”, de Chr. Jongelingsver. “Johannes”, de Diepenheimse Gymnastiekver., de gemengde zangver. “Crescendo” en de afdeling van den B.O.O. om op 6 september een afvaardiging van de Diepenheimse jeugd met de Diepenheimse vlag naar Amsterdam te zenden. Als vertegenwoordigers werden aangewezen mej. D. Vrugteveen en de heeren A. Bonke en J. Schwankhuizen. Het is de bedoeling dat op voormelden datum ’s morgens om 9 uur de geheele Diepenheimsche jeugd voor het gemeentehuis zal samenkomen, waar de vlag door den burgemeester aan de afgevaardigden zal worden ter hand gesteld. Deze drie personen zullen dan per auto met de vlag naar Amsterdam vertrekken”.

In een ander bericht lezen we dat de voor deze huldebetuiging benodigde vlag door enkele leden van de commissie werd vervaardigd.

Zou die “officiële vlag” er nog zijn? We gingen op onderzoek uit en vonden de vlag in het Oranjemuseum. Althans dat dachten we. Maar de kleuren stroken niet met de vlag op de foto. Wie kan ons helpen? Waar is de vlag van de foto, de vlag met dat bijzondere verhaal?