Werk en zorg beter combineren?

35

Veel mantelzorgers zorgen goed voor een ander en vergeten zichzelf. Hierdoor kunnen ze overbelast raken. Salut organiseert de cursus “De kunst van het Zorgen en Loslaten” voor mensen die anders met de zorgsituatie willen leren omgaan. Door de cursus krijgt de mantelzorger een betere balans tussen zorg voor zichzelf en zorg voor de ander. Deelname is gratis.

In de cursus wordt stilgestaan bij de zorgsituatie waarin de mantelzorger terecht is gekomen. De manier waarop zorg wordt verleend aan bijvoorbeeld een partner, kind of ouder. De mantelzorger leert bewust(er) om te gaan met de zorgen die op zijn/haar pad komen. Niets is namelijk goed of fout. Het is vooral belangrijk om stil te staan bij de keuzes die je als mantelzorger maakt. De meeste deelnemers voelen zich na afloop van het traject minder belast en ervaren meer rust en ruimte voor zichzelf.

Bijeenkomsten vinden plaats in de Reggehof te Goor en zijn in 2022 gepland op de donderdagen 10 en 24 maart, 7 en 21 april, 9 en 23 juni van 9.30 tot 12.30 uur. En op woensdag 18 mei van 9.30 -13.00 uur.

Interesse of meer informatie? Kijk op www.mantelzorgenloslaten.nl, bel Salut 0547-260053, app 06-20894999 of mail info@salut-welzijn.nl