Wat is de doelstelling van de Caritas ?

58

De Caritas van de H Geestparochie wil zichzelf graag voorstellen en meer herkenbaar zijn.
Wat doen wij en wie kan er een beroep op ons doen, als in de praktijk blijkt dat de regelgeving vanuit de overheid niet toereikend is. Onze doelstelling is om hulp te bieden aan mensen in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of religie. Deze hulp kan zijn, het verstrekken van goederen in natura, financiële hulp en/of doorverwijzing en begeleiding naar deskundige organisaties of instanties. Een verzoek voor steun zal op individuele basis, omstandigheden en discreet beoordeeld worden. Onze aandacht gaat ook uit naar de stille armoede. Men praat hierover niet graag en de schaamte is groot. Vaak weet men niet hoe ze uit deze problemen kunnen komen en bij welke instanties men kan aankloppen.
Wij hebben contacten met de Gemeente Hof van Twente en Salut.
Wij bieden graag hulp, maar ook u kunt hulp bieden, door goed te luisteren naar mensen.
Als u van armoede hoort, vermoedt, of als iemand in acute nood verkeert, wijs de mensen dan op het bestaan van de Caritas voor hulp. Soms helpt een duwtje in de rug van iemand anders. I.v.m. de Privacywetgeving mogen wij geen contact opnemen, maar moeten de mensen zich zelf bij ons melden.
Al met al zijn dit de redenen, dat de Caritas H. Geestparochie een folder heeft uitgegeven. Deze folder zal de komende tijd verspreid worden in bijvoorbeeld scholen, gezondheidscentra, kerken, buurthuizen enz.
Wilt u ons steunen of helpen, dan kan dat door middel van een donatie op bankrekeningnummer NL 54 RABO 0157 1414 11 t.n.v. RK. Par. Caritas H Geest, of door lid te worden bij een van onze Caritaswerkgroepen.
Info kunt u vinden op de website https://heiligegeestparochie.nl/pci/
Ook mag u contact opnemen met Marianne Koebrugge. Mob : 06 51 20 77 88