Vrijwillige Bijdrage Lezers

38

Beste Diepenheimers

Het Maandblad en de Website Deeps Nieuws worden onder de vleugels van De Stadsraad Diepenheim gemaakt door een aantal vrijwilligers. Het uitbrengen van het maandblad en het in de lucht houden van de website kan niet zonder bijdrage van de sponsoren genoemd in het maandblad en op de website.
Wij doen hiernaast nu een beroep op de lezers die het maandblad en/of de website een warm hart toedragen om een vrijwillige bijdrage in de kosten te storten op het volgende rekeningnummer: NL 07 RABO 0351 4697 29 ten name van Stichting Stadsraad Diepenheim. Met uw bijdrage kunnen wij u in de toekomst blijven verzekeren van een Maandblad en een Website voor de Diepenheimers én van de Diepenheimers.

Alvast bedankt!

De Redactie