Voorzitterswissel bij de Zonnebloem Goor-Markelo-Diepenheim

80

In de laatste Algemene Vergadering van de Zonnebloem afd. Goor-Markelo-Diepenheim is Anja Brummelaar unaniem gekozen als nieuwe voorzitter van de Zonnebloen afd. Goor-Markelo-Diepenheim, ze neemt de voorzittershamer over van Margeret Kuipers die 14 jaar voorzitter was.
Beide dames werden in de bloemetjes gezet.
Tevens werd Margeret in de drukbezochte vergadering door het bestuur en de vrijwilligers verrast met veel mooie woorden en een afscheidscadeau als dank voor zoveel jaar grote inzet en trouwe dienst.
De bijeenkomst werd feestelijk afgesloten met een drankje en een hapje.