Voormalige Basisschool de Gaarde is nu afgebroken

138

De voormalige basisschool op de hoek: De Kerkegaarden, Borculoseweg is nu verdwenen. Hier worden binnenkort 7 zogenaamde “starters woningen” gebouwd.

De school is dan verdwenen, voormalig schoolbestuurslid Gerrit Holland heeft nu na overleg met de aannemer de waarschijnlijk laatste hele steen in bezit. Dat is de steen met het jaartal 1975 die de zijgevel dus bijna 50 jaar sierde.

Gerrit Holland vraagt bij deze: “Graag zou ik meer weten over de geschiedenis van deze steen. Was het destijds de zogenaamde eerste steen? Door wie is deze geplaatst? Zijn er nog foto’s beschikbaar? Wie heeft hem gemaakt?”

Om in steen termen te blijven. Het zou leuk zijn om ook van dit bijna 50 jarig stenen tijdperk de onderste steen boven te krijgen.”, aldus Gerrit Holland.

Reacties en foto’s kunt u mailen naar:  ​​agholland@caiway.nl

Hij laat de redactie te zijner tijd weten wat er binnen is gekomen. En heeft u nog een foto van de school? Stuur deze dan ook zeker in …