VoorleesExpress zoekt coördinator

63

Bibliotheek Hof van Twente is op zoek naar een coördinator voor de VoorleesExpress. Het gaat om vrijwilligerswerk. De VoorleesExpress zet zich in om taalachterstand terug te dringen. De vrijwilligers doen dat door het voorleesritueel te introduceren in gezinnen met kinderen tussen de 2 en 8 jaar. De Bibliotheek zoekt nu een nieuwe vrijwilliger die dit werk wil coördineren.  

De coördinator begeleidt ongeveer vijf gezinnen en voorlezers tijdens een voorleesseizoen. Hij of zij organiseert voor het team van voorlezers een aantal bijeenkomsten, waarin zij ervaringen kunnen uitwisselen. Ook gaat de coördinator een aantal keer samen met de voorlezers op bezoek bij hun gezin en zorgt er samen met hen voor dat na 20 weken ouders zelf in staat zijn om hun kinderen meer te stimuleren met taal. Meer informatie is te vinden op hofbibliotheek.nl.