Volle inzet bij gladheidsbestrijding Hof van Twente

50

In Hof van Twente wordt met man en macht gewerkt om de wegen begaanbaar te houden. Medewerkers van Gildebor en andere partijen zijn onder regie van Twentemilieu bezig om de hoofdroutes in ieder geval bereikbaar te maken. Op dit moment worden zo mogelijk ook de tweede routes aangepakt. Door de sneeuwval en het opwaaien van de sneeuw tot sneeuwduinen moeten er grote tractoren aan te pas komen. Daarna kunnen de strooiwagens er weer door. Bijkomend probleem is dat het zout bij een temperatuur van min 10 niet meer goed inwerkt op de sneeuwlaag. Het kan nog wel even duren voor alles sneeuwvrij is. De gemeente vraagt om begrip hiervoor.

Hoofdroutes en tweede routes
De gemeente werkt met hoofdroutes en tweede routes bij het strooien. Hoofdroutes hebben prioriteit. Zo blijven we bereikbaar, met name voor hulpdiensten. Andere wegen, straten en fietspaden binnen de strooiroute komen aan de beurt zodra dat mogelijk is.

Waar wordt wel en waar niet gestrooid?

In principe wordt alleen gestrooid op de belangrijkste wegen en fietspaden. In woonstraten
wordt alleen gestrooid als er veel fietsverkeer is of als het een toegangsweg is tot een
basisschool, verzorgingstehuis, winkelcentrum of ziekenhuis. Parkeerplaatsen van
huisartsencentra, verzorgingshuizen/woonzorgcentra, kerken en bibliotheken worden
gestrooid door de gemeente en ook opritten naar scholen. Provinciale wegen met fietspaden en parallelwegen worden gestrooid door provincie Overijssel. De A1 door Rijkswaterstaat.

Help elkaar
De gemeente doet een beroep op de inwoners om elkaar zoveel mogelijk te helpen met het
schoonhouden van stoep en straat. Het verzoek is om de sneeuw niet op de rijbaan te
schuiven. Dat maakt het voor wagens en materieel van Twentemilieu en Gildebor moeilijker
om de weg sneeuwvrij te krijgen.

Meer informatie
Meer informatie over de strooiroutes op de website: www.hofvantwente.nl/gladheid. Actuele informatie van Twentemilieu op Twente Milieu | Winterweer