Viverion en huurders maken samen nieuw huurbeleid

103

Het nieuwe huurbeleid van Viverion wordt gebaseerd op wat huurders kunnen betalen. Bij dat  beleid staan de inkomenssituatie en de uitgavepatronen van huurdersgroepen voorop. Daarmee wordt het voor Viverion mogelijk de woningvoorraad zo door te ontwikkelen dat er voor iedere groep huurders voldoende en betaalbare woningen kunnen worden aangeboden, ook voor de meest kwetsbare huurders. Het nieuwe huurbeleid is ontwikkeld door een samenwerking van Viverion en de huurdersorganisaties Huurdersbelang GBH, Huurdersbelangen DMR en Huurdersvereniging De Berkelstreek. Het convenant is getekend in aanwezigheid van de Woonbond.

Viverion kent als huurdersgroepen eenoudergezinnen, gezinnen, ouderen, (jonge) stellen en (jonge) alleenstaanden. Het convenant bevat afspraken over de ontwikkeling van een kleine, toegankelijke en betaalbare woningvoorraad voor elke doelgroep. Om haar werk goed te kunnen doen en de woningvoorraad verder te transformeren en te verduurzamen zullen de totale huuropbrengsten van Viverion in de komende jaren stijgen. In het convenant is afgesproken dat die toekomstige huurverhogingen in lijn zijn met de afspraken over gematigde huurontwikkeling zoals gemaakt tussen de Woonbond en Aedes in december 2018. Het convenant bevat verder afspraken over de communicatie met de huurders en over de evaluatie van dit beleid.

Optimaal aanbod

De partijen verwachten dat het nieuwe beleid een pad naar een passender verdeling van de woningen oplevert, met een optimale balans tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de woningen in de regio.

Yvonne Reinders, voorzitter Huurdersvereniging De Berkelstreek: “Door onze samenwerking tijdens de ontwikkeling van het huurbeleid, zetten we hele mooie stappen vooruit. Het is een behoorlijke verandering die plaatsvindt waar wij erg blij mee zijn.”

Frits de Groot, secretaris Huurdersbelang GBH zegt voluit JA tegen dit huurbeleid en onderstreept een belangrijke meerwaarde: “We hebben te maken met nieuwe complexe thema’s als verduurzaming en voor huurdersorganisaties is onderling meer samenwerken broodnodig. Met het co-creatie proces voor dit huurbeleid hebben we daarin een belangrijke stap vooruit gezet!”

Meta Steijsiger, voorzitter huurdersbelangen DMR heeft waardering voor het initiatief om het huurbeleid samen te ontwikkelen: “Viverion staat dicht bij de mensen en probeert het allemaal zo goed mogelijk te doen. Daar is dit gezamenlijke huurbeleid een bewijs van.”

Tonita Garritsen, directeur-bestuurder Viverion: “Er staat ons een forse opgave te wachten. Bij het bouwen van nieuwe woningen én bij het verduurzamen van bestaande woningen. We zijn blij dat we in onze huurdersorganisaties kritische én constructieve partners hebben gevonden waarmee we verantwoorde afspraken over de prijsvorming van onze woningen hebben kunnen maken.”

Over betrokken partijen

Huurdersvereniging De Berkelstreek komt op voor huurders van Viverion en woningzoekenden in de kernen Lochem, Barchem, Laren en Holten.

Stichting Huurdersbelang GBH komt op voor de belangen van alle huurders van Viverion in Goor, Bentelo, Hengevelde en Ambt Delden.

Huurdersbelangen DMR vertegenwoordigt de belangen van huurders van Viverion in Diepenheim, Markelo en Rijssen.

Woningcorporatie Viverion ontwikkelt en verhuurt ruim 5.500 woningen in de provincie Overijssel, in de kernen Lochem, Laren, Barchem, Diepenheim, Markelo, Goor, Rijssen, Holten, Bentelo, Hengevelde en de buurtschappen Deldenerbroek, Stokkum en Zeldam. Daarbij werkt Viverion actief samen met huurdersorganisaties, gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders.