Vier Twentse lokale omroepen sluiten convenant

43

Vier Twentse lokale omroepen gaan samenwerken om de vorming van een streekomroep in Twente te bevorderen. De vorming van streekomroepen in Nederland is onderdeel van een vernieuwde mediawet die naar verwachting vanaf 2025 gestalte gaat krijgen en die als doel heeft om de publieke lokale omroep-laag verder te versterken.

Het initiatief van de Twentse omroepen is een vervolg op een eerdere bijeenkomst met de gezamenlijke Twentse lokale omroepen die plaatsvond in Almelo in februari 2023. Bij dat overleg bleek dat een brede meerderheid van de omroepen voorstander is van onderlinge samenwerking, op basis van een gelijkwaardige inbreng en met behoud van eigen identiteit en zelfstandigheid.

Convenant op weg naar 2025

Omroep Almelo, organisator van het overleg met de Twentse omroepen, heeft het initiatief genomen tot de opstelling van een convenant. In eerste instantie zullen Omroep Almelo, RTV Sternet (Haaksbergen), Hofstreek Omroep (Hof van Twente) en Radio350 (Rijssen-Holten) hierbij als kartrekker gaan fungeren. De vier omroepen gaan samen aan de slag om zich voor te bereiden op de veranderingen die de nieuwe mediawet in 2025 naar verwachting met zich mee zal brengen. Veranderingen zijn onder andere extra eisen op het gebied van de programmering van de omroepen en het realiseren van een volwaardige en gezonde journalistieke organisatie.

De genoemde omroepen gaan uit van de vorming van een streekomroep met een verzorgingsgebied van rond de 200.000 inwoners. Dit sluit aan bij het advies van het ministerie van OCW en de VNG voor de omvang van een goed functionerende streekomroep. De samenwerking houdt wat de initiatiefnemers betreft niet op bij de grenzen van de streekomroep. Ook met de omroepen in de omliggende gemeenten is overleg en zal actief samenwerking gezocht worden. Uitbreiding van het samenwerkingsconvenant met nog meer omroepen is zeker niet uit te sluiten.

NLPO Streekomroep

In 2025 zal het medialandschap er anders uitzien. Het ministerie van OCW, lokale stakeholders en de VNG hebben in 2016-2017 een landkaart opgesteld die leidend is bij de omvorming van de bestaande ruim 200 lokale omroepen naar circa 80 streekomroepen. Een streekomroep is een stadsomroep of een streek-brede samenwerking van lokale omroepen binnen een gebied zoals deze door de NLPO vastgesteld in de kaart ˜NLPO streekindeling Lokale Omroepen, juni 201”.

“We zullen de krachten bundelen zonder daarbij onze eigen identiteit te verliezen”, aldus voorzitter van Omroep Almelo, Lieneke Bolhuis.

Hofstreek Omroep is te beluisteren op FM 107.6 en FM 107.0 (Markelo en buitengebied)
Livestream altijd en overal via de grote knop op de homepage van www.hofstreek.nl