Verslagen Roadshows Omgevingsvisie beschikbaar

37

In de afgelopen weken heeft de gemeente in nauwe samenwerking met stads-, dorps, buurtschapsraden en -belangenorganisaties 8 roadshows georganiseerd over de ontwikkeling van de nieuwe omgevingsvisie Hof van Twente.  De gemeente kijkt hier zeer positief op terug. In de verschillende kernen en buurtschappen was er een goede opkomst met veel betrokkenheid en inbreng vanuit de gemeenschap. In totaal hebben bijna 600 mensen een bijdrage geleverd tijdens de Roadshows. Daarnaast hebben inwoners ook hun mening gedeeld via de peilingen op de website.

Alle input die door de deelnemers is geleverd is inmiddels verwerkt in verslagen. Die zijn voor iedereen te lezen op de website: https://omgevingsvisie.hofvantwente.nl/.
Op deze website staat ook andere interessante informatie uit de eerdere, digitale participatieronde.

De gemeenteraad betrekt de verslagen van de Roadshows in het vervolgproces. De opbrengst van deze bijeenkomsten vormt één van de bouwstenen om te komen tot een uiteindelijke omgevingsvisie. Wanneer er een concepttekst voor de visie beschikbaar komt, kan op dit moment nog niet gezegd worden. Zodra hier meer over bekend wordt dat gemeld op de genoemde website.

Volgens het Ambitiedocument dat de gemeenteraad heeft vastgesteld, zal er in ieder geval nog een inspraakronde volgen over de uiteindelijke ontwerp-omgevingsvisie. Daarna zal de omgevingsvisie door de gemeenteraad worden vastgesteld. Verwachting is dat dit nog dit jaar kan plaatsvinden.