Verkiezing ‘Beste Buur Bokaal in Hof van Twente van start

37

Wie neemt het stokje over en wordt de winnaar van de Beste Bokaal?

De verkiezing Beste Buur Bokaal 2022 gaat weer van start! Inwoners van de gemeente Hof van Twente kunnen hun ‘’ Beste Buur’’ tot 1 september a.s. nomineren voor deze titel. De winnaar wordt bekendgemaakt op Nationale Burendag zaterdag 24 september. Wie neemt het stokje over en wordt de winnaar van de Beste Buur Bokaal 2022?

Nomineren
Inwoners van de gemeente Hof van Twente kunnen hun ‘’Beste Buur’’ nomineren via www.bestebuurbokaal.nl. Dit kan tot 1 september a.s. De genomineerde kan een directe buur zijn of iemand die verderop woont en veel betekent voor jou of de buurt. Een stille kracht die ongemerkt veel voor de buurt doet, of juist iemand die door bijzondere activiteiten en initiatieven zich verdienstelijk maakt. Wil je iemand nomineren? Leg dan vooral uit waarom deze persoon zo’n goede buur is. Een onafhankelijke jury gebruikt de toelichtingen om de winnaar te bepalen. De jury kijkt uit naar mooie voorbeelden van sociale burenverhalen.

Uitreiking en prijs op Burendag
De uitreiking van de Beste Buur Bokaal vindt plaats op de jaarlijkse Burendag, Dit jaar is dat zaterdag 24 september 2022. De winnaar van de Beste Buur Bokaal wordt in het zonnetje gezet en ontvangt een mooie prijs. De winnaar mag bepalen op welke wijze deze prijs wordt besteed in de buurt.

Gezamenlijk initiatief
De Beste Buur Bokaal is in Hof van Twente een gezamenlijk initiatief van Gemeente Hof van Twente, de Woningcorporaties Viverion en Wonen Delden, hun huurdersorganisaties en Welzijnsorganisatie Salut. We geloven dat omzien naar elkaar bijdraagt aan prettig wonen en een goede gezondheid aan een vertrouwde en prettige woonomgeving. Hiermee willen we aandacht geven aan noaberschap en een sociaal en veilig leefklimaat. Dit zorgt er namelijk voor dat mensen langer in hun buurt blijven wonen. Het draagt bij aan een veilige, fijne buurt en het vermindert eenzaamheid. Mensen die noaberschap uitdragen en zich inzetten voor een fijne buurt verdienen dan ook extra waardering.

Alle 14 Twentse gemeenten doen mee
De Beste Buur Bokaal wordt ook in alle andere Twentse gemeenten georganiseerd. In elke gemeente wordt een eigen “Beste Buur”’ gekozen. Geef dus snel jouw ‘’Beste Buur op’’ via www.bestebuurbokaal.nl/Hof van Twente.

Meer weten? Bel Like van Salut 0547-260053, app 06-20894999 of mail info@salut-welzijn.nl

Foto: winnaar Beste Buur Bokaal 2021 Martin Rosink