Verkeerssituatie in Diepenheim

411

De verkeerssituatie in Diepenheim is in 2022 aangepast. Het college van Hof van Twente geeft antwoorden op enige vragen.

Is het college tevreden over de veranderende verkeerssituatie ten opzichte van
de vorige situatie?

Begin 2023 zijn de volgende aanpassingen uitgevoerd aan de Wilsonweg en Goorseweg: de paaltjes zijn beter zichtbaar gemaakt, enerzijds door ze te voorzien van een reflecterende sticker met het snelheidsregime (30 km/u) en anderzijds door ze op de weg van duidelijkere markering te voorzien. Ook zijn de paaltjes nu flexibel, waardoor ze niet meer afbreken bij een aanrijding. Bovendien is op meerdere plekken op de weg markering aangebracht van het geldende snelheidsregime.
De gemeente ziet geen aanleiding om verdere maatregelen te nemen, omdat het sindsdien naar de mening van de gemeente veel beter gaat en de gemeente sindsdien aanzienlijk minder – weinig tot geen – meldingen hierover ontvangt.

Zijn de bewoners tevreden over de veranderende verkeerssituatie ten opzichte
van de vorige situatie?

Dee bewoners  zijn er niet expliciet naar gevraagd. Sinds de aanpassingen heeft de gemeente  aanzienlijk minder – weinig tot geen – meldingen hierover gekregen.

De gemeente ziet geen aanleiding om verdere maatregelen te nemen, omdat het sindsdien  veel beter gaat.