Verkeerssituatie Goorseweg/Wilsonweg

206

Tijdens de bewonersavond van de Stadsraad Diepenheim werd als laatste de nieuwe situatie van de Goorseweg/Wilsonweg besproken in aanwezigheid van wethouder Scholten. Vooral de tegenstanders waren fel over de nu aangebrachte voorzieningen:

  • Er wordt nog veel te hard gereden
  • Mensen zoek sluipwegen
  • Heel gevaarlijk voor fietsers
  • Vrachtwagens komen in de bermen
  • Moeten er eerst ongelukken komen

De wethouder gaf aan dat er toch eerst een gewenningsperiode nodig is om te kijken of met de huidige snelheidsremmers het beoogde doel (een veilige weg voor auto’s en fietsers) kan worden bereikt. Aanleg van drempels is ook voorgesteld, maar dit willen de meeste aanwonenden niet.

Wat zij wel willen is dat er minder hard wordt gereden. Zij geven dan aan dat de politie meer moet handhaven op de 30 km. Hierop zegt de wethouder: controleren en bekeuren kan, maar een bekeuring in de oude situatie houdt geen stand bij de rechter, want de weg is niet ingericht als 30 km-weg.

Voor veel Diepenheimers en andere gebruikers van de weg zal het nog wel even wennen Worden, want de huidige situatie wordt nog wel even gehandhaafd.