Verhogen aantal termijnen incasso gemeentelijke belasting

26

Besloten is het aantal termijnen voor
automatische incasso van gemeentelijke
belastingen met ingang van 2024 te
verhogen van 6 naar 10 termijnen.

Door de inflatie van het afgelopen jaar is de
koopkracht van veel inwoners gedaald. Dit kan
onder meer aanleiding zijn om het aantal
termijnen voor automatische incasso te
verhogen. Zo kunnen de maandelijkse lasten
van inwoners laag worden gehouden.

Voor 2023 worden verzoeken van 
inwoners om meer termijnen, zoals ook in
eerdere jaren, normaal gesproken
gehonoreerd.