Verbouwing OBS Stedeke tot IKC Diepenheim

481

OBS Stedeke wordt verbouwd om een Integraal Kind Centrum (IKC) te realiseren. In het IKC is opvang en onderwijs onder één dak te vinden voor kinderen van 0-13 jaar. Het gebouw wordt compact met een grote centrale ruimte en flexibel ingedeeld, zodat de ruimte zo effectief mogelijk gebruikt kan worden door de scholen en kinderopvang. Hierbij wordt ook aan duurzaamheid gedacht. Tegelijkertijd met de realisatie van het IKC Diepenheim zal OBS Stedeke gerenoveerd worden om een gezond binnenklimaat te realiseren. Er zal geïnvesteerd worden in een installatie met gebalanceerd ventilatiesysteem in combinatie met een lucht/waterwarmtepomp waarmee gekoeld en verwarmd kan worden. Het gebouw is hierdoor geschikt om nieuwe vormen van onderwijs te geven, flexibel qua inrichting en daarmee berekend op de toekomst. In het ontwerpteam van het IKC zijn de gebruikers vertegenwoordigd, zij hebben een directe invloed op het ontwerp van het gebouw. Het is de bedoeling dat de verbouwing eind 2020 of begin 2021 is afgerond. Daarna volgt de verhuizing van de kinderopvang en de opening.