Veel activiteiten in Week van de Biodiversiteit

37

Op 22 mei is de Dag van de Biodiversiteit. Voor een aantal groepen in gemeente Hof
van Twente de aanleiding om tal van activiteiten te organiseren op en rondom
biodiversiteit.
Een overzicht:
Dinsdag 21 mei 2019
Lunch met een` bijsmaak’: de Groene Loper geeft aan ambtenaren van de gemeente
toelichting over biodiversiteit en de activiteiten van de Groene Loper.
Woensdag 22 mei 2019, Dag van de Biodiversiteit
• Bewoners van de Huygensstraat in Goor hebben de handen ineen geslagen om een
groen speelterrein aan te leggen in hun straat. De aanleg is bijna klaar. Wethouder Harry
Scholten helpt woensdag mee bij de laatste fase van de werkzaamheden. Dit vindt plaats
om 10 uur aan de Huygensstraat in Goor.
• Op 1300 adressen in Hof van Twente valt een `bloeikaart’ in de brievenbus. De kaarten
worden verspreid onder bewoners van ‘vogelstraten’ in Hof van Twente. De kaarten zijn
ontworpen door basisschoolleerlingen in Hof van Twente.
• Officiële start van `het Groene speelterrein aan de Mulderskamp’ in Goor (prijswinnaar
van de groenste straat van Overijssel). De kinderen van Openbare Dalton School Gijmink
krijgen vanaf 12.30 uur les over wormen, daarna gaan ze samen wormen uitzetten
rondom school en op het nog aan te leggen groene speelterrein.
• Aftrap van de actie `Draag je steentje bij voor biodiversiteit’: tegel eruit, en plant erin.
Inwoners van Hof van Twente kunnen een tegel inleveren die gebruikt wordt voor een
stapel- of vlindermuurtje op het te realiseren `groene schoolplein’ op Erve Hooyerink.
Daar krijgen ze een plantje voor terug. De Groene loper Hof van Twente, Hofkracht en
Stichting Steenbreek geven `bij-vriendelijke’ vaste plantjes weg. Deze actie start om
14.15 uur op het schoolplein bij KBS Erve Hooyerinck, Hooijerinksplein 7-9 in Delden.
Kom op tijd, want op=op! In juni en juli vindt deze actie ook plaats in Goor en
Hengevelde.
Donderdag 23 mei 2019
Hofkrachtcafé over biodiversiteit. Spreker is Ruud Pleune, projectleider Natuur, landschap en landbouw bij Natuur en Milieu Overijssel. Het Hofkrachtcafé wordt georganiseerd door IVN Diepenheim in het Ottenhuis Diepenheim, aanvang 20.00 uur, gratis inloop.
Vrijdag 24 mei 2019
Voorjaarsbijeenkomst `Bees Are Few’ in Diepenheim (Hazendam)
Als er weinig bijen zijn … is er dan nog wel een tuin? Dit was de centrale vraag in het werk
van beeldend kunstenaars Jimini Hignett en Doris Denekamp. Zij maakten een kunstwerk
waarmee ze aandacht vroegen voor bijensterfte. Het kunstwerk en de omgeving ervan zijn
opnieuw ingericht om het nog aantrekkelijker te maken voor mens en dier. De
Kunstvereniging Diepenheim, IVN Diepenheim, Bijenvereniging Reggedal, Gemeente Hof
van Twente, Landschap Overijssel, Waterschap Vechtstromen, Landgoed het Weldam en
Stimuland hebben daarvoor hun krachten gebundeld. Tijdens de Voorjaarsbijeenkomst wordt de herinrichting toegelicht en laat een imker zien hoe het leven van een bijenvolk eruitziet.
Het evenement start om 15.00 uur en vindt plaats in het Hazendam. U kunt parkeren in het weiland naast kwekerij Linthorst aan de 1e Broekweg 4 in Diepenheim. Vanaf daar wijst het zich vanzelf. Let op: De Hazendammerweg is afgesloten vanwege een asbestsanering.
Graag uw komst vooraf doorgeven via beesarefew@gmail.com