Veegplan ook in 2023

40

Het buitengebied is volop in beweging. Gemeente Hof van Twente wil graag partner zijn in ontwikkeling, initiatieven ondersteunen én mogelijk maken. Eén van de manieren waarop wij dat doen is het Veegplan voor het buitengebied. Na een aantal succesvolle Veegplannen gaan we van start met de voorbereidingen voor het Veegplan 2023. Heeft u een kleinschalig plan in het buitengebied waarvoor de bestemming moet worden gewijzigd? Dan kunt u zich nu al bij ons aanmelden. Wij kijken graag samen met u of het plan geschikt is voor het Veegplan of dat er andere mogelijkheden zijn die tegemoetkomen aan uw wensen.

Veegplan
Het Veegplan is een gezamenlijk procedure voor bestemmingsplanwijzigingen. Initiatieven die niet passen in het geldende bestemmingsplan worden in dit Veegplan ‘bij elkaar geveegd’ en daarvoor wordt één ruimtelijke procedure doorlopen. Dit levert een kosten en tijdsbesparing op voor zowel de aanvrager als de gemeente. Hiermee houden we het buitengebied leefbaar en vitaal, nu en in de toekomst.

Veel animo
In de afgelopen jaren zijn meerdere Veegplannen opgesteld voor ons buitengebied. In totaal zijn hierin meer dan 300 kleinschalige initiatieven op erven in het buitengebied bij elkaar geveegd. De gewenste verandering in functie of bouw op een erf zijn met het Veegplan mogelijk gemaakt. Hiervoor is een bestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht.
Die initiatieven variëren van de toevoeging van woningen op erven (na sloop van leegstaande stallen/schuren) tot het verplaatsen van een bouwvlak. De effecten hiervan zijn zichtbaar in het buitengebied; er zijn en worden veel stallen (zonder vervolgfunctie) gesloopt en er wordt gebouwd.

Aanmelden
Door de vele aanmeldingen en de daarbij horende ontwikkeling is gebleken dat er behoefte is aan het Veegplan. Daarom gaan we van start met de voorbereidingen voor het Veegplan 2023. Dus heeft u een kleinschalig plan waarvoor de bestemming moet worden gewijzigd? Dan kunt u zich nu al bij ons aanmelden. Wij kijken graag samen met u of het plan geschikt is voor het Veegplan of dat er andere mogelijkheden zijn die tegemoetkomen aan uw wensen.

Aanmelden voor het Veegplan 2023 is kosteloos en kan via de website www.hofvantwente.nl. De aanmeldingstermijn loopt van 1 tot en met 31 december 2022.

Naar verwachting leggen we het ontwerpVeegplan in het voorjaar 2023 ter inzage. Wij hopen de procedure in het najaar 2023 af te ronden.

 

Kosten
De kosten (leges gemeente) voor het Veegplan 2023 bedragen € 2.000, en zijn lager dan
een individuele procedure. Extra haalbaarheidsonderzoeken (bodem en/of ecologie) en een
landschapsplan komen aanvullend voor uw rekening.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact op met Maarten Nieboer van het team Ruimte en Economie van de gemeente Hof van Twente via tel. 0547858585 of mail naar:
veegplan2023@hofvantwente.nl. Of kijk voor meer informatie op onze website
www.hofvantwente.nl/veegplan
.