Vast stellen bestemmingsplan Kerkegaarden 1

147

Het college van Burgemeester en wethouders heeft besloten om de Gemeenteraad voor te
stellen het bestemmingsplan Diepenheim, ‘herziening Kerkegaarden 1’ vast te stellen.
Dit
plan biedt de mogelijkheid voor het bouwen van 7 starterswoningen op het terrein van het voormalige schoolgebouw aan de Kerkegaarden.
Voorheen was hier een Kinderopvang/Peuterzaal en daarvoor basisschool de Gaarde gevestigd.