Vanaf 1 januari: de Nieuwe Omgevingswet

51

Vanaf 1 januari 2024: Vergunningsaanvragen en meldingen via vernieuwd Omgevingsloket.
De Omgevingswet gaat vanaf 1 januari 2024 in. Dit betekent dat straks 26 wetten over waar we wonen, werken en ontspannen, worden samengevoegd tot één bredere wet
voor de leefomgeving. Straks kunt u voor vergunningen en meldingen terecht bij één landelijk Omgevingsloket. Heeft u vragen? De gemeente Hof van Twente organiseert vanaf begin januari wekelijks een inloopspreekuur op dinsdag en donderdag in het gemeentehuis.
U krijgt als inwoner met de Omgevingswet te maken op het moment dat u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen
of een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als een ander iets wil veranderen in de leefomgeving. Bijvoorbeeld wanneer
uw buren een garage willen neerzetten of als uw bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten.

Waarom een nieuw Omgevingsloket?
Het nieuwe Omgevingsloket wordt dé plek waar alle digitale informatie over de fysieke leefomgeving te vinden is. Denk aan de verschillende regels vanuit gemeente, provincie,
waterschap en Rijk. Zo ontstaat voor u een compleet beeld van wat kan en mag in uw leefomgeving.

Het nieuwe Omgevingsloket
Per 1 januari 2024 vraagt u een vergunning aan of doet u een melding via het vernieuwde Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle
informatie vindt die u nodig heeft. Hier vindt u straks ook de vergunningscheck. Met de vergunningscheck controleert u, net als voorheen, of u een vergunning nodig heeft of een
melding moet doen. Bezoek de website www.omgevingswet.overheid.nl voor meerinformatie.

Wekelijks inloopspreekuur op dinsdag en donderdag
Heeft u vragen over het aanvragen van een vergunning via het vernieuwde Omgevingsloket?
Iedere dinsdag en donderdag kunt u vanaf 9:00 uur tot 17:00 uur terecht bij team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Graag twee uur van tevoren aangeven
via (0547) 85 85 85 of omgevingswet@hofvantwente.nl dat u langskomt. Er is een speciale ruimte gereserveerd in het gemeentehuis voor dit inloopspreekuur. Als u zich meldt bij de
balie verwijzen zij u door. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met het team VTH voor technische of inhoudelijke vragen. Wij denken graag met u mee.

Let op: deze inloopmomenten zijn in eerste instantie tijdelijk ingericht, vanaf 1 januari tot met eind maart 2024. Daarna beoordelen we als gemeente of er behoefte is aan een vervolg.