Van onze wijkagent

65

Een collega van mij schreef deze week op de Facebookpagina van de politie Hof van Twente een stukje over de rol van de politie en de straffen in Nederland. De verdachte komt weg met een te lage straf. Straffen die worden opgelegd door de rechter of in sommige gevallen door de Officier van Justitie. Straffen die democratisch zijn bepaald door de wetgever.

Ik krijg regelmatig te horen dat de politie boeven moet gaan vangen. Reken maar dat ik dat graag doe en mijn collega’s evenzo. Naast het opsporen en aanhouden van het rapaille houden we er veel administratief werk aan over. En wat er op papier moet komen, moet dan ook goed zijn. Dat kost tijd en kunde. Alles wat op de voorgrond door de politie wordt gedaan, heeft direct gevolgen in de rechtszaal. Vormfouten, bevoegdheden onjuist toegepast of de zaak niet ontvankelijk verklaard. Dit zijn zomaar drie voorbeelden waardoor een verdachte niet of deels berecht wordt. En terecht.

In mijn ogen staat het slachtoffer bovenaan. Zolang wij als diender zorgen dat we gekwalificeerd zijn, onze bevoegdheden juist toepassen, proportioneel en subsidiair werken en waakzaam en dienstbaar zijn, blijft deze daar ook staan en zegeviert het recht.

Good goan!