Van de redactie

43

Het Maandblad van december is weer bij u in de brievenbus gevallen. Het zijn nu de donkere dagen voor kerst in een maand die anders is dan alle anderen ooit te voren. Niets is meer vanzelfsprekend. De goedheiligman is net ons land weer uit maar gelukkig heeft hij wel weer voldoende cadeaus en snoepgoed achter gelaten. Echter een feestelijk onthaal was er even niet bij, sinterklaas kwam nu zoals hij normaal altijd vertrekt, letterlijk met stille trom. Gelukkig werd op tijd zijn caravan gesignaleerd bij Zalencentrum Beltman zodat de kinderen hem in ieder geval een tekening konden bezorgen. En ook kon hij even langs komen bij OBS Stedeke. Gelukkig maar!

Binnenkort de kerstdagen en oud en nieuw, met nog steeds maximaal 3 gasten, die we onder de kerstboom mogen ontmoeten… Hopelijk wordt het niet nog strenger… Het zijn allemaal onzekerheden.

Intussen hebben meerdere lezers gehoor gegeven aan onze oproep om een vrijwillige bijdrage over te maken waarvoor onze hartelijke dank. Mocht u ook een bijdrage in de kosten voor het uitbrengen van het maandblad en het in de lucht houden van de website willen doen dan kunt u dat nog steeds op het rekeningnummer NL 07 RABO 0351 4697 29 ten name van Stichting Stadsraad Diepenheim.

Deeps Nieuws is ook nog op zoek naar een 16-plusser die het maandblad wil verspreiden binnen de bebouwde kom van Diepenheim. Uiteraard tegen een vergoeding. Heb je interesse, stuur dan een mail naar info@deepsnieuws.nl en we nemen contact met je op.

Wij als redactie hopen u straks in het nieuwe jaar weer van veel nieuws te kunnen voorzien.

Wij wensen u als lezer fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling in goede gezondheid!