Update: MFA De Koppel haalbaar?

106

Het creëren van een ontmoetingsplek vanuit de kracht van sport, welzijn en ontmoeting in Diepenheim!

Aanleiding

Werkgroep MultiFunctionele Accommodatie De Koppel wil graag op Sportpark De Koppel een toekomstbestendige, gezamenlijke sportaccommodatie realiseren, met samenwerking als sleutel naar de toekomst!

Want:

Zo behouden we sociale cohesie en leefbaarheid Zo kunnen we bijdragen aan het verduurzamen van de verschillende gebouwen

Zo verlagen we de enorme druk op (bestuurlijke) vrijwilligers

Zo zetten we ons nog meer in voor positieve gezondheid, door sport met sociaal, zorg en welzijn te verbinden!

Wat is er al gedaan?

Vaststellen van de contouren planvorming MFA Excursie met toekomstige gebruikers

Individuele gesprekken met gebruikers en andere betrokkenen

Aanwonendenbijeenkomst over ambitie en impact Analyse van wat nodig is per vereniging

Een inschatting van de kosten en de mogelijkheden van subsidies, inzamelacties en inbreng van verenigingen/gebruikers

Conclusie haalbaarheid

Financiële haalbaarheid: volgens Onze Gebouwen, de werkgroep heeft begeleid, is de exploitatie van de nieuwe MFA break-even of zelfs rendabel te krijgen Sociaal/maatschappelijk haalbaar: er is voldoende draagvlak en energie om de MFA op De Koppel te realiseren

Fysiek/ruimtelijk haalbaar: op de locatie De Koppel zijn de wensen mogelijk

Wat vinden we belangrijk?

Op de huidige locatie

Accommodatie passend bij de draagkracht van de gemeenschap

Duurzame exploitatie en zelfvoorzienend vermogen Geen concurrentie maar samenwerking met andere bestaande voorzieningen, zoals Herberg de Pol

En nu?

Eind november 2023 heeft er een gesprek met de gemeente plaatsgevonden over het positieve haalbaarheidsonderzoek, waarbij er concreet gevraagd is naar financiële toezeggingen en medewerking van de gemeente. In de loop van 2024 komt de gemeente hier op terug.

Daarbij willen wij ook graag jouw mening/betrokkenheid heel graag meenemen. Zou je voor 15 februari via deze QR code of de link https://forms.office.com/e/pz2cKL0tmNen enkele korte vragen willen beantwoorden? Het invullen kost maximaal 3 minuten van je tijd. Heb je vragen, ideeën of wil je de werkgroep met de volgende fase(s) helpen, stuur dan een email naar mfadekoppel@gmail.com