Uniform update van de Harmonie

39

Veel mensen zullen zich afvragen, hoe zit het eigenlijk met de nieuwe uniformen van de Harmonie? We zullen u bijpraten. Zoals u al eerder hebt gehoord was het uitzoeken van de uniformen een moeizaam proces in coronatijd. Geen leveranciersbezoeken mogelijk, iets wat wel nodig was en niet via Teams even te regelen was. Begin van dit jaar kon dit wel weer en hebben we de definitieve keuze voor de leverancier gemaakt. Het uniform is nu werkelijk in bestelling! Echter, door de schaarste in grondstoffen heeft de productie vertraging opgelopen. Hierdoor konden we de uniformen niet in juni presenteren, zoals eerst de bedoeling was, maar nu ook niet voor het Schuttersfeest, wat natuurlijk een mooie tweede optie was geweest. Op dit moment wachten wij nog op de uiteindelijke leverdatum. We hopen u spoedig goed nieuws te kunnen melden en zullen de nieuwe uniformen uiteraard dan aan u presenteren!