Uitnodiging Gemeente Participatiebeleid

37

Uitnodiging

De gemeente Hof van Twente is bezig om participatiebeleid op te stellen. Als gemeente willen we dat inwoners kunnen meepraten of meebeslissen over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Dat kan gaan over hele praktische onderwerpen, zoals een bouwplan in uw wijk of straat. Maar ook beleidsonderwerpen kunnen aan bod komen, zoals bijvoorbeeld armoedebeleid. In het Participatiebeleid beschrijven we uitgangspunten zoals: wanneer betrekken we inwoners bij een besluit of plan? Kunnen mensen meedenken of ook meebeslissen? En wanneer vinden we dat participatie gelukt is?

Als het gaat om participatiebeleid, dan willen we u daar natuurlijk graag over laten meepraten!

Vindt u participatie een interessant onderwerp? Dan nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan een online bijeenkomst over dit onderwerp. Tijdens de bijeenkomst stellen we u een aantal vragen die we samen gaan bespreken. U kunt zich ook aanmelden als u hierover juist geen uitgesproken mening heeft. Ook dat is belangrijke informatie voor ons.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 14 september van 19.00 tot 20.30 uur. U kun zich voor deze bijeenkomst aanmelden bij r.eijsink@hofvantwente.nl

Na aanmelding ontvangt u een link voor deelname.