Uilen hadden een moeilijk jaar door tekort aan muizen

47

Bericht van de Hofvogels:

2022 was een slecht jaar voor de verschillende soorten uilen in de Hof van Twente. Belangrijkste oorzaak was een tekort aan muizen. Bosuil en kerkuil hadden het heel zwaar, de steenuil wist zich beter staande te houden omdat deze vogel ook andere voedselbronnen benut.

Tegenvallende broedresultaten bij de bosuilen deden al vermoeden dat er een tekort aan muizen was. Een regionaal en landelijk geconstateerd probleem voor de muizeneters. Bij de controles van de nestkasten voor steenuilen werd het tekort aan veld- en bosmuizen bevestigd. Er werden maar weinig dode muizen(prooidieren) in de nestkasten aangetroffen. De steenuilen deden zich vooral tegoed deden aan kleine zangvogels, meikevers en regenwormen. Meerdere broedsels strandden door het voedseltekort al tijdens de broedperiode, waarbij slechts een enkel ei werd gelegd, eieren niet uitkwamen of het uilenpaar ineens vertrok naar meer voedselrijke streken. Het aantal uitgevlogen jongen per succesvol broedsel zakte ten opzichte van 2019. De kerkuilen zijn gespecialiseerd in muizen en kunnen nauwelijks uitwijken naar alternatieve prooien. Gevreesd werd voor tegenvallende resultaten die helaas werden bevestigd. Slechts 11% van de nestkasten was bezet door een paartje. Het aantal broedparen zakte dit jaar van 31 in 2021 naar slechts 17 in 2022.

Door te profiteren van gunstige weersomstandigheden en goede mastjaren kunnen muizenaantallen pieken. Bij tegenvallende omstandigheden hebben de muizen het echter moeilijk. Het gebrek aan eikels en beukennootjes in de herfst bij slechte mastjaren zijn een belangrijke overlevingsfactor voor de populatie naar het daarop volgende jaar. Ook weersomstandigheden in het voorjaar zijn van invloed. Door extreem natte periodes kunnen muizenholletjes in het voorjaar onderlopen met alle gevolgen voor de muizenbroedsels.

Voor een uitgebreide versie zie: www.hofvogels.nl