Tussenstand ontwikkeling verpleeghuis in Diepenheim

88

Het is alweer een tijdje geleden dat we van ons hebben laten horen. Daarom informeren we u opnieuw over de stand van zaken van de ontwikkeling van het verpleeghuis op de locatie gelegen tussen de Boinksweide, Raadhuisstraat en Ruimersdijk.

Achter de schermen zijn we in de afgelopen periode druk bezig geweest en dat heeft wat meer tijd gekost dan we hadden gedacht. Als eerste hebben we gesproken met de direct omwonenden van het gebied en naar hen geluisterd. Daarna zijn we in overleg met de Gemeente gegaan om de plannen voor het verpleeghuis aan te passen, met de bedoeling om daarin een deel van de wensen van de omwonenden mee te kunnen nemen. Ook moest er een aantal aanpassingen in het plan worden doorgevoerd naar aanleiding van de gestegen bouwkosten en de gesprekken met de stedenbouwkundige en stadsbouwmeester (in spreektaal ‘Welstand’ genoemd).

Deze gesprekken zijn inmiddels in een afrondende fase. Wij verwachten dat we in de maand juli de omwonenden uit kunnen nodigen voor een vervolgbespreking, waarin we de aangepaste plannen willen bespreken.

Verder hebben we op uitnodiging van de Stadsraad deelgenomen aan een gezamenlijk overleg met het WoZoCo, initiatief MFA, Buurtwonen, Stadsraad en de Seniorenvereniging. In tegenstelling tot wat eerder ten onrechte in de krant heeft gestaan, was dit het eerste gezamenlijke overleg om de samenwerking te verkennen. Dit was een goede bijeenkomst en de eerste indruk is dat de plannen aanvullend kunnen zijn en we elkaar in Diepenheim kunnen versterken. Dit is ook nodig, gezien de aankomende ontwikkelingen in Nederland. Daarom zullen we helpen en samenwerken waar het kan. In de zomer wordt een vervolg op dit eerste verkennende gesprek verwacht.

Tenslotte ervaren we belangstelling vanuit de huisartsen voor het plan en ontvingen we veel positieve en bemoedigende e-mails van inwoners van Diepenheim. Dank daarvoor.

Als er na de zomer meer te vertellen is, dan zullen we weer van ons laten horen.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er tussentijds nog vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u zich altijd wenden tot ondergetekende.

We wensen u een hele goede zomer toe.

Met vriendelijke groet,

Angelique Lamme, directeur van De Warme Huizen