100-jarige Schutterij ontvangt Koninklijke Onderscheiding

201

Toespraak Burgemeester Ellen Nauta:

Beste leden van Schutterij Diepenheim, beste Diepenheimers,
Sinds mijn aantreden als burgemeester van Hof van Twente in 2013 heb ik het traditionele uitrukken van de Diepenheimse Schutterij mee mogen maken op de zaterdag in het laatste weekend van september. Prachtige kostuums, oude gebruiken. Voor iemand met mijn achtergrond, opgeleid tot historica, telkens weer een fantastische belevenis. Dit jaar extra feestelijk vanwege uw 100jarig bestaan en dat werd vanavond al afgetrapt met een jubileumreceptie. Tot mijn spijt kon ik mijn gezicht daar niet laten zien vanwege andere verplichtingen in onze provinciehoofdstad. Wethouder Hannie Rohaan nam met veel plezier de honneurs voor me waar in uw en haar Stedeke en sprak namens het gemeentebestuur al onze hartelijke felicitaties aan u uit.

Toch stel ik het op prijs ook een aantal woorden tot u te richten en verontschuldig mij graag bij de leden van de Harmonie Diepenheim, speciaal voor deze gelegenheid aangevuld met The Elstars, voor deze interruptie in het programma. Complimenten overigens voor dit mooie initiatief om Schutterij Diepenheim te trakteren op dit speciale concert in de feesttent waar u allen de komende dagen ongetwijfeld veel te vinden zult zijn.

Dames en heren, ik duik even met u in de geschiedenis van de Schutterij Diepenheim.
Ons ‘Stedeke’ Diepenheim wordt, zoals u allen weet, omringd door maar liefst zes kastelen en havezaten. Al in de dertiende eeuw werden schutterijen opgericht om deze kastelen en hun bewoners tegen vijandelijke aanvallen te beschermen en bovendien voor de nodige ontspanning zorgden op de landgoederen.

Ook Diepenheim telde in die tijd meerdere schutterijen. Jaarlijks organiseerden zij een gezamenlijk schuttersfeest voor de schutters, het overige personeel en de bewoners van de bij de landgoederen behorende pachtboerderijen. Tijdens het feest werd gestreden om de prijs voor de beste schutter.

Eind 18e eeuw echter, verloren de schutterijen hun beschermende functie waarna ook de schutterijen in Diepenheim verdwenen. Een groep mannen die de historische traditie toch wilde voortzetten, vormde een gezamenlijke schutterij met louter een folkloristisch tintje. Zij zorgden voor een jaarlijks, plaatselijk kermisvermaak waarbij oude tradities als het uitrukken van de schutterij en het koningsschieten in ere werden gehouden. Een traditie die bleef voortbestaan tot en met 1917. Een jaar later brandde de toenmalig thuisbasis volledig af waarbij alle uniformen, het instrumentarium en de overige attributen verloren zijn gegaan. Eeuwig zonde!
Uitrukken door de Schutterij was niet langer mogelijk.

Maar … in 1923 nam een aantal Stedekers opnieuw het initiatief een schutterij op te richten, de huidige Diepenheimse Schutterij. Het jaarlijkse uitrukken van de Schutterij werd opnieuw een jaarlijkse traditie gevolgd door het Schuttersfeest met volksspelen en kermisvermaak. De belangstelling vanuit de gemeenschap was in de beginjaren wat minimaal doordat men concurrentie ondervond van het School en Volksfeest dat in die jaren ook nog in Diepenheim werd georganiseerd enkele weken voor het schuttersfeest.
Vanwege de crisisjaren en de Tweede Wereldoorlog rukte de Schutterij van 1938 tot en met 1945 niet uit. En na het verdwijnen van het Diepenheimse School en Volksfeest in 1952 nam de belangstelling voor het jaarlijkse schuttersfeest gestaag toe.

De Schutterij mag heden ten dage rekenen op maar liefst ruim 1100 leden en kan jaarlijks beroepen op talrijke vrijwilligers voor de organisatie van het schuttersfeest en alles wat daarbij komt kijken. En dat is niet gering heb ik in al die jaren dat ik hier kom wel geleerd en wat ik ook bij onze andere Hoffeesten zie.

In december 1999 is de Schutterij eigenaar geworden van het perceel grasland waarop we ons nu bevinden. Dit terrein daadwerkelijk als feestlocatie te gebruiken heeft nog flink wat voeten in aarde gehad. Van bezwaren uit de directe omgeving tot provinciale bezwaren tegen gedeeltelijke bebouwing. Zelfs de Raad van State moest zich er over buigen met als gevolg dat in de Wet Ruimtelijk Ordening een onderdeel werd opgenomen over feesten op het platteland.

Jullie andere bezit, het voormalig Stationsgebouw van Diepenheim dat al sinds 1935 niet meer als zodanig werd gebruikt, is jarenlang jullie onderkomen geweest voor het houden van vergaderingen en voor een zorgvuldige opslag van de prachtige kostuums, de instrumenten en alle overige attributen horend bij een schutterij. De stijgende onderhoudskosten lieten jullie geen andere keuze dan het gebouw dat sinds 1987 in jullie bezit is nu van de hand te doen. Geen eenvoudig besluit kan ik me zo voorstellen. Daarbij zijn jullie niet over één nacht ijs gegaan.
Maar ik kan me goed voorstellen dat jullie de opbrengsten van het jaarlijkse schuttersfeest liever in besteden aan toekomstige feesten en aan geldelijke bijdragen aan plaatselijke verenigingen en instellingen die een investering willen doen dan aan onderhouds en stijgende energiekosten voor een niet zo duurzaam gebouwd stationsgebouw. Laten we hopen dat deze historische locatie een goede, nieuwe bestemming krijgt.

Beste leden en bestuur van de Schutterij Diepenheim, beste Diepenheimers, u heeft een gezonde vereniging dankzij de inzet van talrijke vrijwilligers. Vrijwilligers die veelal met de spreekwoordelijke paplepel en de Schutterij worden en zijn grootgebracht.

Dames en heren, Schutterij Diepenheim draagt zo al 100 jaar bij aan cultuurhistorie en de leefbaarheid in ons mooie Stedeke. Een fantastische prestatie die grote waardering verdient! Waardering van in ieder geval het gemeentebestuur die ik tot uitdrukking wil brengen door uw voorzitter een cadeaubon ter waarde van € 200,aan te bieden.

Maar nog trotser ben ik er op dat ik u namens Zijne Majesteit de Koning mag vertellen dat aan Schutterij Diepenheim de Koninklijke erepenning is toegekend ter ere van het 100jarig jubileum. Van harte gefeliciteerd met deze prachtige kroon op het werk van uw bestuur en niet te vergeten van al die vrijwilligers die uw vereniging tot deze gezellige en bloeiende club maken.

Dank u wel voor uw aandacht en ik wens Diepenheim heel veel plezier het komende weekend. Graag tot zaterdag bij het traditionele uitrukken van uw Schutterij.

erepenning