Thema-avond Wonen

56

Op 21 september jl. is door de Stadsraad Diepenheim een avond georganiseerd over Wonen in Diepenheim. Landelijk een belangrijk thema, maar zeker ook in Diepenheim. De nieuwbouw op Plan Noord is afgerond en tegelijkertijd horen we veel signalen over de behoefte aan meer bouw.
Daarom hebben we Viverion en de gemeente Hof van Twente gevraagd om bij deze avond aan te sluiten. Viverion heeft duidelijkheid gegeven over hun beleid ten aanzien van verhuur en verkoop en beleidsmedewerkers van de gemeente hebben tekst en uitleg gegeven bij de Woonvisie 2030 die door de Hof van Twente is gemaakt.
Er waren ruim 50 geïnteresseerden. Dat laat wel zien hoe belangrijk dit thema wordt gevonden. Er kwam veel respons op bijvoorbeeld de Woonvisie. Er moeten ongeveer 700 woningen voor de hele gemeente gebouwd worden voor 2030. Voor Diepenheim zouden dat er ongeveer 20 tot 30 moeten worden.
We hebben uitgebreid stilgestaan bij waar dan specifiek de behoefte ligt. Daar ontstond heel duidelijk het beeld dat elk type woning op dit moment geliefd is. Jongeren en starters willen graag betaalbare woningen, gezinnen die nu in dat type woningen wonen zouden graag een stapje groter willen met een twee-onder-een-kap of vrijstaande woning. Oudere inwoners gaven aan graag kleiner te willen wonen. Dus bij nieuwbouw zou gekeken moeten worden naar een mix in type huizen en naar hoe we de beweging op gang krijgen waarin mensen ook kunnen doorschuiven. Daarbij werden grote vraagtekens gesteld bij het aantal van 20 tot 30 woningen. Dat lijkt op het eerste gezicht echt te weinig.
Viverion gaf duidelijk aan dat zij geen plannen hebben voor bouw van nieuwe huurwoningen.
Locaties voor nieuwbouw lijken best mogelijk, neem bijvoorbeeld de huidige locatie van de kinderopvang en peuterspeelzaal. Deze voorzieningen verhuizen naar de school. Dan moet er een goed plan op ontwikkeld worden. Dat is de stap die we nu, samen met de gemeente, moeten nemen. Dat geldt ook voor mogelijke andere locaties in Diepenheim. Vanuit de deelnemers werd aangegeven dat er behoefte is aan verdere concretisering.
Wij hebben dat als Stadsraad opgevat als een duidelijke opdracht voor de komende maanden. We gaan met de gemeente in gesprek over o.a. de ontwikkeling van de locatie van de peuterspeelzaal en over het concretiseren van de ideeën over nieuwbouw.