Subsidie op energiebesparende maatregelen voor huurders en huiseigenaren

109

Gemeente Hof van Twente is één van de gemeenten die de landelijke RREW-subsidie heeft gekregen. RREW staat voor Regeling Reductie Energiegebruik Woningen. Doel is om met deze subsidie energiebesparing te stimuleren bij huiseigenaren én huurders door het toepassen van kleine energiebesparende maatregelen. Het gaat in totaal om een bedrag van € 520.000,-.

De voorganger van de RREW-regeling is de RRE-regeling. Het scheelt maar één letter, maar inhoudelijk is er een belangrijk verschil. De RRE-regeling was alleen voor huiseigenaren. De nieuwe RREW-regeling is voor huiseigenaren én huurders. In de regeling gaat het om kleine energiebesparende maatregelen. Het gaat dus bijvoorbeeld niet om isoleren of zonnepanelen, maar om producten zoals ledlampen, tochtstrips en radiatorfolie. Ook kan een deel van de RREW-regeling worden ingezet voor energie-advies. De helft van het bedrag van €520.000,- is voor 2600 huurders en de andere helft is voor 2600 huiseigenaren.

Uitwerking voor huurders wordt samen opgepakt
Woningcorporaties, huurdersbelangen, energiecoaches en de gemeente bespreken samen hoe de RREW-regeling het beste voor huurders kan worden ingezet. Huurders kunnen nu dus nog geen aanvraag voor de subsidie indienen. Streven is om daar voor de zomer meer duidelijkheid over te hebben.

RRE: Poen voor Groen loopt nog steeds
Gemeente Hof van Twente heeft de RRE-regeling die al eerder was toegekend, vertaald naar de campagne Poen voor Groen. De Poen-voor-Groen-campagne is alleen gericht op huiseigenaren. Huiseigenaren kunnen tot 50 euro terugkrijgen op energiebesparende producten die ze bij de deelnemende winkels hebben aangeschaft. Deze actie loopt nog steeds. Alle informatie staat op www.poenvoorgroen.nl.