Subsidie aanvragen bij de gemeente tot 15 september

55

Van 1 juni tot en met 15 september 2024 kunnen organisaties subsidies aanvragen voor 2025.
Hieronder vindt u welke subsidies u kunt aanvragen en wat u daarvoor moet doen.

Subsidie voor jaarlijks terugkerende activiteiten in 2025
Organisaties kunnen vanaf 1 juni subsidie aanvragen voor jaarlijks terugkerende activiteiten. Deze subsidie is voor organisaties die ook in de voorgaande jaren een subsidie hebben ontvangen. Er zijn subsidieregelingen voor Sport, Cultuur, Zorg, Jeugd, Accommodaties, Buurtschappen, Promotie van de kernen en Recreatie, Toerisme, Wonen en Werken.

Eenmalige subsidie cultuur, welzijn en sport voor activiteiten in 2025
U kunt vanaf 1 juni ook een eenmalige subsidie aanvragen voor nieuwe activiteiten die in 2025 plaatsvinden op het gebied van cultuur, welzijn en sport. Wie voor deze eenmalige subsidie in aanmerking wil komen, moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden kunt u vinden op onze website www.hofvantwente.nl.

Investeringssubsidie
U kunt ook vanaf nu een eenmalige investeringssubsidie aanvragen voor investeringen die een bijdrage leveren aan het in stand houden van het beter toegankelijk maken van specifieke welzijnsaccommodaties (sport, cultuur, jeugd en zorg) die in eigendom zijn van verenigingen en/of stichtingen.

Digitaal aanvragen
U kunt subsidie digitaal aanvragen. Daarbij kunt u ook de nodige bijlagen toevoegen.

Nadere informatie kunt u vinden op onze website www.hofvantwente.nl.