Stichting Vrienden van het WoZoCo

79

Het bestuur van de Stichting tracht met deze publicatie alle activiteiten die in het WoZoCo plaatsvinden nogmaals onder de aandacht van alle Diepenheimers
te brengen :

 

 

 

– maandagmorgen            –  koffiedrinken
– maandagmiddag             –  spelletjesmiddag
– maandagavond               –  biljarten S.V.D.
– dinsdagmiddag               –  biljarten/kaarten Senioren Vereniging Diepenheim
– woensdagmorgen           –  koffiedrinken
– woensdagmiddag            –  handwerken (1x per 14 dagen)
– woensdagavond             –  biljarten S.V.D.
– donderdagmorgen         –  meer bewegen voor ouderen o.l.v. fysio
– donderdagmorgen         –  bewegen voor damesgroep o.l.v. fysio
– donderdagmiddag          –  biljarten/kaarten S.V. D.
– vrijdagmorgen                –  koffiedrinken
– vrijdag                           –  dagopvang (niet geïndiceerd) door Stichting Franje (1x per 14 dagen
– vrijdagmiddag                 –  repeteren Overdagkoor (1x per 14 dagen)

Eveneens worden op wisselende dagen o.a. nog de volgende activiteiten
georganiseerd:

®  soosmiddagen van de Senioren Vereniging Diepenheim
®  zomercafés door de Stichting Franje
®  filmavonden door de Stichting Vrienden van het WoZoCo
®  gezellige bijeenkomsten op de zaterdagmiddag
®  rolstoel- wandelproject door de Stichting Franje, waarvoor door onze
Stichting diverse rolstoelen zijn aangeschaft en ook volledig door onze
Stichting worden onderhouden/vernieuwd.

Als Stichting Vrienden van het WoZoCo hopen wij met dit overzicht uw
belangstelling c.q. deelname aan de diverse activiteiten te hebben gewekt
en zullen alle Diepenheimers van harte verwelkomen in ons Deeps Kwartiertje.