Stichting Vrienden van het WoZoCo – Diepenheim

179

PROMOTIE  —  DONATIE

Het doel van de Stichting is de leefbaarheid en de verbinding met de senioren onderling te versterken en te stimuleren door het organiseren en laten organiseren van diverse activiteiten in het WoZoCo voor zowel de bewoners van het Marsmansland en tevens voor alle senioren in Diepenheim. Door de noodlottige coronaperiode blijkt er enige teruggang in de deelname en begeleiding van de bezigheden te ontstaan.

Het bestuur van de Stichting tracht met deze publicatie alle activiteiten die in het WoZoCo
plaatsvinden nogmaals onder de aandacht van alle Diepenheimers te brengen :

–           maandagmorgen        – koffiedrinken
–           maandagmiddag        – spelletjesmiddag
–           dinsdagmiddag           – biljarten/kaarten Senioren Vereniging Diepenheim
–           woensdagmorgen      – koffiedrinken
–           woensdagmiddag       – handwerken (1 x per 14 dagen)
–           woensdagavond         – biljarten S.V.D.
–           donderdagmorgen     – meer bewegen voor ouderen o.l.v. fysio
–           donderdagmorgen     – bewegen voor ca. 50+ “ladies light”  o.l.v. fysio
–           donderdagmiddag     – biljarten/kaarten S.V.D.
–           vrijdagmorgen            – koffiedrinken
–           vrijdag       – dagopvang (niet geïndiceerd) door Stichting Franje (1x per 14 dagen)
–           vrijdagmiddag            – repeteren overdagkoor (1 x per 14 dagen)

Het vorenstaande wordt georganiseerd in de recreatieruimte van het WoZoCo :

Deeps Kwartiertje

Het Deeps Kwartiertje wordt in stand gehouden door de Stichting Vrienden van het WoZoCo
sedert 2016 en heeft in 2020 een volledige metamorfose ondergaan waaraan diverse
sponsoren en onze donateurs hebben bijgedragen.

Eveneens worden op wisselende dagen o.a. nog de volgende activiteiten georganiseerd :
–   Soosmiddagen van de Senioren Vereniging Diepenheim
–   Zomercafés door de Stichting Franje
–   Filmavonden door de Stichting Vrienden van het WoZoCo
–   Gezellige bijeenkomsten op de zaterdagmiddag
–   Rolstoel-Wandelproject door de Stichting Franje, waarvoor door onze Stichting
diverse rolstoelen zijn aangeschaft en ook volledig worden onderhouden/vernieuwd.

DUO-fiets

De Stichting Vrienden van het WoZoCo heeft met financiële ondersteuning tien jaar geleden
een DUO-fiets aangeschaft met trapondersteuning  waar wel gebruik van wordt gemaakt, echter deze fiets staat meer binnen dan buiten!
De DUO-fiets is gratis te gebruiken en als “meefietsers” staan enige personen genoteerd en
in overleg kan ook worden gefietst door familie/kennissen.

Vrijwilligers

Door de inzet van vele vrijwilligers zijn al deze activiteiten nog uit te voeren. Wij kunnen
deze vrijwilligers niet missen en zijn daar ook zeer erkentelijk voor.
Uitbreiding van deze belangrijke groep zouden wij daarom zeer op prijs stellen!

DONATIE

Al deze bezigheden door en voor de Stichting Vrienden van het WoZoCo moeten wel
bekostigd worden.
Via subsidie van de Gemeente Hof van Twente en een honderdtal donateurs lukt het nog
de activiteiten te laten plaatsvinden, echter uitbreiding met meer donateurs zou wel zeer
gewenst zijn.

Dus ………… graag aanmelden : dit is reeds mogelijk voor € 10,– per jaar of een eenmalige
bijdrage – alle beetjes helpen !

Contact

Voor informatie van al het vorenstaande kunt u contact opnemen met twee bestuursleden
van de Stichting Vrienden van het WoZoCo :

® mevrouw Lide Leppink                – Vosland 13            –  telefoon 352081 of 06-23875823
® de heer Hennie Kistemaker        – Wilsonweg 39       –  telefoon 351917