Kerstkind Lichtroute gaat stoppen

145

Aan alles komt een einde

Helaas zo ook aan Stichting Kerstkind Lichtroute Diepenheim. Sinds 2015 mochten wij actief zijn in de Diepenheimse gemeenschap en na een aantal zeer succesvolle routes op de prachtigste locaties in en om Diepenheim komt daar nu een einde aan. De pandemie heeft daar zeker aan bijgedragen. Ook heeft het huidige bestuur getracht het stokje over te dragen aan de jongere generatie waar wij dus niet in geslaagd zijn. In de huidige samenleving, waar de druk op de jonge ouderen zo hoog ligt, hebben wij er echt alle begrip voor dat dit project en het vele werk zeer moeilijk te combineren is met carrière, kinderen, sport, studie, etc. Er komen vast te zijner tijd weer nieuwe leuke initiatieven, want zo is Diepenheim.

Meer dan 175 vrijwilligers stonden altijd weer paraat en nog steeds wilden velen blijven helpen om het te realiseren. Maar net als andere verenigingen en stichtingen helaas, kampen wij met een tekort aan bestuurders. Dit lijkt een landelijke trend te worden. Mensen die de kar willen trekken en de verantwoordelijkheid van een bestuurder op zich nemen zijn ver te zoeken.

Bij het opheffen van de Stichting zal al het materiaal dat door de jaren heen verzameld is worden verkocht en de opbrengst samen met de liquide middelen weer geïnvesteerd worden in de jongeren van Diepenheim, namelijk vereniging Jeugd- en Jongerenwerk Nooit Gedacht en Why Don’tCha. Wij zijn dankbaar dat wij op deze manier het geld dat door Diepenheimers bijeen is gebracht ook weer terugvloeit in Diepenheim. Zo hoort het.

Langs deze weg willen wij IEDEREEN die ons in al die jaren hebben ondersteund, op welke manier dan ook, heel hartelijk danken. De vrijwilligers, de sponsoren, de verenigingen en stichtingen, de clubs, de gemeente Hof van Twente, de Landgoederen, locatie houders, scholen, medewerkers, bezoekers, deelnemers en de Johanneskerk.

DANK – DANK – DANK – DANK !!

Namens het bestuur: Gerrit Bonke en Yvonne Ten Tije