Steun Stichting Spoed tbv 3 nieuwe AED-kasten

62

Het technisch in goede staat houden van de AED’s en de kasten waarin ze hangen is een kostbare zaak. Stichting SPOED Diepenheim/Markvelde mag zich verheugen in een goede financiële ondersteuning door donateurs, sponsoren, bedrijven en organisaties. Deze ondersteuning, samen met de subsidie van de gemeente, maakt het mogelijk het netwerk van AED’s in optimale conditie te houden.

Dit jaar biedt Rabobank Centraal Twente de mogelijkheid sponsoring uit de Rabo Clubkas Campagne te krijgen. Hiervoor hebben wij ons ingeschreven. Het bestedingsdoel is de aanschaf van 3 nieuwe AED-kasten met verwarming en toegangscodering. Een investering van € 2.400.

Inmiddels hebben wij bericht ontvangen dat dit doel door de bank positief beoordeeld is.

De klanten van de bank ontvangen binnenkort een unieke code waarmee ze kunnen stemmen op een vereniging of stichting die ze een warm hart (hoe toepasselijk!) toe dragen. De verwachting is dat iedere stem ongeveer € 4,00 zal opbrengen, tot een max. van € 2.500,00 per vereniging of stichting. Maximaal 2 stemmen per organisatie.

Heb je een rekening bij Rabo Centraal Twente? Geef dan Stichting SPOED Diepenheim/Markvelde jouw stem in de periode van dinsdag 1 mei t/m maandag 21 mei.

Al vast hartelijk dank namens het Bestuur.