Starterswoningen locatie De Kerkegaarden 1

166

De gemeente is van plan om de locatie De Kerkegaarden 1 te gaan herontwikkelen ten
behoeve van starterswoningen. Hier was tot voor kort de kinderopvang Hof van
Twente gevestigd, die inmiddels zijn intrek heeft genomen in OBS Stedeke. Met deze
plannen wil de gemeente ook in Diepenheim tegemoet komen aan de vraag naar
starterswoningen.

De gemeente wil aan de Kerkegaarden kavels uitgeven aan starters. Deze groep starters
gaat gezamenlijk een bouwbedrijf c.q. aannemer selecteren die voor hen de woningen gaat
bouwen. Starters kunnen in aanmerking komen voor een kavel op deze locatie door zich in
te schrijven op de kavelwachtlijst voor Diepenheim.

De ontwikkeling op locatie Kerkegaarden past niet binnen het huidige bestemmingsplan.
Daardoor moet het bestemmingsplan worden herzien. De gemeente zal binnenkort met
omwonenden van de locatie in gesprek gaan over de plannen.

Meer informatie
Contactpersonen zijn B. oude Veldhuis en J. Klompmaker, tijdens kantoortijden bereikbaar
op telefoonnummer 0547858585 of per email op
b.oudeveldhuis@hofvantwente.nl en
j.klompmaker@hofvanwente.nl