Starterslening Hof van Twente in 2024 verruimd

51

Met een starterslening kunnen starters net dat beetje extra lenen waardoor ze hun eerste huis kunnen kopen. Om in aanmerking te komen voor de starterslening mag de totale koopsom van een woning maximaal €461.100 zijn. Dit biedt meer starters de mogelijkheid om een starterslening aan te vragen nu de huizenprijzen steeds hoger worden. De maximale hoogte van de starterslening is nu €30.000.

De maximale hoogte van de starterslening is verhoogd van €19.500 naar €30.000. Dit kan helpen om het laatste stukje naar een eigen huis te overbruggen. Over dat bedrag betaalt u tijdelijk geen rente en aflossing. Na 3 jaar wordt opnieuw bekeken of het mogelijk is een groter deel van de hypotheek af te lossen.

Aanvragen starterslening
De 1e stap om een starterslening aan te vragen bij Hof van Twente gaat via www.hofvantwente.nl/starterslening. De gemeente beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden en informeert u hierover. Bij een positieve beoordeling kunt u een aanvraag indienen bij Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente (SVn).

Hoogte lening
De hoogte van een starterslening hangt af van Energie Besparende Voorzieningen (EBV) waar u mogelijk gebruik van maakt. Voorbeelden van deze voorzieningen zijn HR++ beglazing of een warmtepomp. Een starterslening is maximaal € 23.000,- zonder EBV en maximaal € 30.000,- met EBV.

Belangrijkste voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een starterslening mag u niet ouder zijn dan 40 jaar. Verder bent u niet eerder woningeigenaar geweest en gaat u de woning zelf bewonen. De woning, inclusief kosten koper, mag niet duurder zijn dan € 435.000 (zonder EBV) of € 461.100 (met EBV).

Contactgegevens
Heeft u vragen over deze regeling neem dan contact op met de medewerkers van afdeling Wonen van gemeente Hof van Twente via 0547-858585 of info@hofvantwente.nl