Start herontwikkeling De Kerkegaarden in Diepenheim

86

Gemeente Hof van Twente werkt aan de herontwikkeling van het voormalige schoolterrein aan De Kerkegaarden in Diepenheim. Het voormalige schoolgebouw van Basisschool de Gaarde en later Kinderopvang de Triangel wordt gesloopt om ruimte te maken voor 7 starterswoningen, verdeeld over 2 blokken.
Op 1 juli 2024 start aannemer Reko uit Raalte de sloop van het schoolgebouw.

Planning
• 1 juli start de sloop van het schoolgebouw. Naar verwachting rond aannemer Reko de sloop voor de bouwvak (augustus 2024) af.
• Na de bouwvak staat ook het kappen van een aantal bomen op de planning.
• Daarna start de aannemer met het bouwrijp maken van het voormalige schoolterrein.
De werkzaamheden zijn naar verwachting eind oktober 2024 afgerond.

Verkoop kavels
Na het afronden van de werkzaamheden gaan de 7 bouwkavels in de verkoop. Kijk op
www.hofvantwente.nl/kavels/kerkegaarden-diepenheim voor meer informatie over de kavels.

Verkeersmaatregelen
Tijdens de sloop blijven alle omliggende wegen open voor verkeer. Tijdens het bouwrijp maken van het terrein wordt in De Kerkegaarden 1 rijbaan afgesloten. De Borculoseweg
moet tijdelijk worden afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid.

Meer informatie
Voor meer informatie over de sloop en het bouwrijp maken kunt u telefonisch contact opnemen met de heer P. Schalkwijk van gemeente Hof van Twente via 0547 – 85 85 85. Voor
vragen over de kavelverkoop kunt u telefonisch contact opnemen met de heer B. Oude Veldhuis van gemeente Hof van Twente via 0547 – 85 85 85.
___________________________________________________