Stadsraad Diepenheim bestaat bijna 1 jaar!

123

Het einde van 2018 komt in zicht en daarmee ook het eerste jaar van de Stadsraad in Diepenheim. Als Stadsraad vertegenwoordigen we het algemeen belang en zijn wij er voor alle Diepenheimers. Tijdens de bewonersavond kon iedereen zijn mening geven over wat hij of zij belangrijk vond om Diepenheim nu en in de toekomst leefbaar te houden. Allerlei ideeën kwamen op tafel en daar hebben we 4 hoofdthema’s uitgehaald: Wonen, Verenigingen, Groen in Diepenheim en Jongeren. Met die thema’s zijn we de afgelopen tijd aan de slag gegaan en ook in 2019 staan zij bij ons op de agenda.
We vonden we het leuk dat wij al vrij snel benaderd werden door verschillende mensen en verenigingen. Zo sloten we al snel aan bij de seniorenvereniging om mee te denken over een woonvoorziening voor ouderen waar ook 24-uurszorg gegeven kan worden. Niet alleen ouderen maar ook jongeren willen graag in Diepenheim blijven wonen. Jongeren zijn het gesprek met de woningstichting en de gemeente aangegaan om hun wensen kenbaar te maken. Mooi om te zien dat deze initiatieven van de grond komen! Als Stadsraad hadden we daar geen actieve rol in, maar we kijken en luisteren aandachtig mee. Ook werden we uitgenodigd om mee te denken over de plannen voor het plein onder platanen.
Zelf hebben we ook een aantal dingen ondernomen. Het BinnnensteBuitenBos heeft in oktober al een flinke beurt gehad. Een aantal fanatieke vrijwilligers heeft de handen flink uit de mouwen gestoken en het bos winterklaar gemaakt, hulde! Daarnaast hebben we in overleg met de gemeente een wijkschouw gepland voor het voorjaar van 2019. Tijdens die schouw kunnen we aan de gemeente laten zien welke wensen we hebben ten aanzien van de groenvoorziening in Diepenheim. Voor de ruiters in Diepenheim ook goed nieuws. We zijn met de gemeente in gesprek om ruiterpaden rond Diepenheim aan te leggen.
Verder bekijken we hoe we verenigingen kunnen helpen. Zo horen we dat bijna alle verenigingen het ontzettend moeilijk vinden om vrijwilligers te vinden en te behouden. Daarom denken we na over hoe we beter gebruik kunnen maken van wat mensen in Diepenheim allemaal kunnen en ook willen. Eén idee is bijvoorbeeld het opzetten van een vrijwilligersbank, waar ‘vraag & aanbod’ van allerlei klussen bij elkaar komt. Mocht je mee willen denken, laat het weten!
De kop is er af, het eerste jaar van de Stadsraad Diepenheim zit er op. Voor ons ook de eerste keer, dus het was nog een beetje zoeken naar onze rol en plek. Maar we hebben het idee dat dit steeds beter gaat en kijken met vertrouwen naar 2019. Wil je op de hoogte blijven of meer weten? Volg ons dan op facebook (pagina Stadsraad Diepenheim) of www.stadsraaddiepenheim.nl

Geja, Ans, Sophie, Hanneke, Micha, Ton en Niek