Sportpark de Koppel in vuur en vlam!

146

Op zaterdag 1 juni 2019 staat sportpark de Koppel in vuur en vlam. In figuurlijke zin uiteraard. De 10 initiatiefnemers van het project “Buitensportaccommodatie de Koppel; bewegen, leren en ontmoeten in het groen” gaan met Diepenheimers in gesprek over de plannen voor de vernieuwde buitensportaccommodatie en dan met name voormalig voetbalveld 2. Dit onder professionele begeleiding van VUUR I KOFFIE. Bij 5 vuren worden nieuwe plannen gesmeed onder het genot van een zelf gemaakt kopje koffie, thee of een wafel.

Ontmoetingsplek de Koppel: bewegen en leren in het groen
Het project “Ontmoetingsplek de Koppel; bewegen en leren in het groen” heeft als doel de leefbaarheid van Diepenheim te vergroten en de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Door een groene, duurzame en multifunctionele openbare ruimte in te richten, dagen we mensen uit in beweging te komen en elkaar te ontmoeten. We creëren een plek waar kinderen en volwassenen leren over de natuur en de geschiedenis van Diepenheim, waar verenigingen elkaar opzoeken en in gezamenlijkheid activiteiten ontplooien, zodat mensen meer en structureel in beweging kunnen komen en waar respect en ruimte is voor flora en fauna. Het project verbindt educatie, natuur, cultuur, kunst en sport. Aan dit unieke project werken maar liefst 10 Diepenheimse partijen samen: Openbare basisschool Stedeke, VVV Diepenheim, IVN, Jeugd en Jongerenwerk Nooit Gedacht, Stadsraad Diepenheim, Volleybalvereniging Time Out, Tennisvereniging Stedeke, Gymnastiekvereniging DGV en Seniorenvereniging Diepenheim. In onderstaand filmpje leggen de deelnemers het belang van dit project uit: Klik op de link naar youtube: Buitensportaccommodatie de Koppel: Bewegen, leren en ontmoeten in het groen of kopieer deze url: https://youtu.be/D-sLvuimQBo

Doel van de bijeenkomst: 
Bij deze bent u van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst “Sportpark de Koppel in vuur en vlam” op zaterdag 1 juni 2019. Het gaat tijdens deze bijeenkomst over het zoeken van verbinding, elkaar leren kennen en het komen tot nieuwe inspirerende ideeën. Ook presenteert de werkgroep het ontwerp. Kom vooral op het tijdstip dat u het beste uitkomt. Inlopen kan van 14.00 tot 17.00 uur. Neem vooral uw kinderen mee; er is namelijk voldoende gelegenheid om te sporten en te spelen.
Graag tot zaterdag 1 juni op Sportpark de Koppel.