Sportakkoord Samen werk maken van sport en bewegen

30

Sportaanbieders, maatschappelijke partijen en gemeente maken Sportakkoord Samen werk maken van sport en bewegen in Hof van Twente

Op maandag 16 december wordt in de gemeente Hof van Twente de aftrap gegeven om te komen tot een lokaal sportakkoord. In dit akkoord komt te staan hoe de betrokken partijen willen samenwerken. Mogelijke thema’s in het sportakkoord zijn Vitale sport- en beweegaanbieders, Inclusief sporten en bewegen en Van jongs af vaardig in bewegen. Sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, maatschappelijke partijen en andere organisaties zijn van harte uitgenodigd om hier hun bijdrage aan te leveren.

Vorig jaar heeft de minister van Sport samen met veel partners het nationaal sportakkoord ondertekend. Aan gemeenten is daarna de oproep gedaan om dit akkoord navolging te geven in een lokaal sportakkoord. Gemeente Hof van Twente heeft zich hiervoor aangemeld en wil graag samen met alle betrokken partijen tot een actieplan komen om de lokale sport te versterken.

Wat is een lokaal sportakkoord? Een lokaal sportakkoord is een samenwerking tussen sportaanbieders, gemeente en andere maatschappelijke partners om zo veel mogelijk inwoners met plezier te laten sporten en bewegen. In dit akkoord komt te staan hoe de betrokken partijen hieraan willen samenwerken. Thema’s waarop het sportakkoord kan worden gesloten zijn Vitale sport- en beweegaanbieders, Inclusief sporten en bewegen en Van jongs af vaardig in bewegen. Het Lokaal Sportakkoord is een actieplan dat met alle betrokken partijen in 2020 en 2021 samen wordt uitgevoerd.

Startbijeenkomst Tijdens de startbijeenkomst zal sportformateur Catharina Mulders de aanwezigen informeren over de inhoud van een lokaal sportakkoord, het tijdspad en mogelijkheden. Doel is een werkgroep te vormen die het lokaal sportakkoord gaat uitwerken. Voor wie: alle (commerciële) sportaanbieders, maatschappelijke instellingen Wanneer: maandag 16 december van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur. Waar: gemeentehuis Hof van Twente, de Höfte 7 in Goor

Aanmelden Denkt u mee over het Lokaal sportakkoord? Meld u zich dan vóór 8 december a.s. aan bij sportformateur Catharina Mulders via email: sportakkoord@hofvantwente.nl. Vanzelfsprekend mag u iemand meenemen naar de bijeenkomst. Wilt u dit aangeven bij uw aanmelding?