Sponsors gezocht ??

125

Een makkelijke uitspraak voor veel mensen die iets organiseren. Een voetbaltoernooi, een concert, een toneelstuk, ga zo maar door.

Er wordt een verdeling gemaakt, wie bezoekt welk bedrijf en het gezeur en geleur gaat weer beginnen. De plaatselijke middenstand en soms ook die van buiten de Diepenheimse grenzen, zien je al aankomen. Hoewel deze middenstanders vaak worden benaderd,  geven ze vaak toch wel wat.
Gelukkig maar anders was er voor veel activiteiten onvoldoende budget en kon er veel niet doorgaan.

Maar zouden we niet eens een andere weg kunnen inslaan? Het over een andere boeg gooien en het eens iets anders opzetten? Niet alleen de middenstand benaderen bijvoorbeeld, maar ook de “gewone” burger, Die heeft toch net zoveel belang bij het doorgaan van activiteiten voor zijn/haar wekelijkse sportavond of muziekavond.

Vrienden van Deep’n gezocht !!

We richten “ Vrienden van Deep’n ” op !! “Vrienden van Deep’n” wordt  het collectief, waarin iedere Diepenheimse inwoner [ boeren, burgers en buitenlui ] die Diepenheim met al haar interessante activiteiten een warm hart toedraagt, een jaarlijks bedrag kan storten, al naar gelang je kan missen/het je waard is.

Uit deze collectieve  pot die zodoende ontstaat, is het dan mogelijk om allerlei mooie, interessante en aansprekende activiteiten financieel te ondersteunen. Er ontstaan dan 2 geldstromen : die van de traditionele sponsoren/de bedrijven en die van ons allemaal, die van de “Vrienden van Deep’n”.
Op deze wijze kunnen die activiteiten, die ons allemaal aanspreken, blijven ontstaan en/of door ontwikkelen.  Het is uniek en kan de leefbaarheid en samenhang in ons Deep’n een geweldige impuls geven !

Uiteraard verdient een dergelijk idee een nadere uitwerking :  Jokevan Egteren zou daar graag eens met jullie en dan bedoelt ze iedereen die zich aangesproken voelt,  over willen sparren.

Stuur dan een mail naar: Joke van Egteren-van Coeverden via: v.egteren@gmail.com