Sociaal Juridische Dienstverlening via Salut

33

Regelmatig lopen burgers vast op sociaal juridisch gebied. Wet- en regelgeving zijn ingewikkeld, voorwaarden en verplichtingen zijn voor burgers soms moeilijk te volgen. De consequenties daarvan kunnen groot zijn en leiden vaak tot een stapeling van problemen, zie bijvoorbeeld de Toeslagenaffaire.

In 2023 heeft het rijk structureel gelden beschikbaar gesteld naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK).

Voorkomen van stapeling van problemen
Bij ontslag, echtscheiding, betalingsproblemen, toeslagen, afwijzing van een voorziening e.d. is altijd wet- en regelgeving aan de orde. Wat precies je rechten en verplichtingen zijn is niet altijd duidelijk. Bovendien verandert regelgeving vaak. Bij het niet voldoen aan voorwaarden of verplichtingen zijn de consequenties groot en is er vaak sprake van stapeling van problemen, zoals schulden, stress, arbeidsongeschiktheid.

Laagdrempelige hulp en juridisch advies
Sociaal juridische dienstverlening is laagdrempelig, in de buurt, biedt maatwerk en helpt mensen bij het zoeken naar een juridische oplossing voor hun problemen. Bestaande initiatieven als Jouw Loket en Brievenhulp en ook hulpverleners hebben niet alle juridische kennis in huis en kunnen verwijzen naar sociaal juridische dienstverlening bij vragen die zij zelf niet kunnen beantwoorden. Juridische Loketten zijn alleen in de grotere steden te vinden en bieden niet meer dan een advies. Ze helpen b.v. niet met het opstellen van een bezwaarschrift of in het bemiddelen tussen rechtszoekende en instanties.

Uitvoerig beleggen bij Salut
Medewerkers en vrijwilligers van Salut komen in aanraking met inwoners met sociaal juridische problemen. Salut heeft korte lijnen met o.a. Vluchtelingenwerk, gemeente en woningcorporaties. En Salut is dichtbij, werkt in Hof van Twente.

Met het oprichten van een steunpunt sociaal juridische dienstverlening werken we aan laagdrempelige dienstverlening waarmee we willen voorkomen dat inwoners met sociaal juridische problematiek steeds verder verstrikt raken in wet- en regelgeving met al