Schutters en influencers

47

Nu het 100-jarig feest nakend is, vraag ik mij af: Wat zijn schutters? En gelijk daarbij een heikele kwestie. Want waarin onderscheidt een schutter zich van een influencer? Dat zal ik uitleggen. Slechts één keer per jaar, eind september, laat de Schutterij van zich horen. Dat nobele gilde beschikt over een bescheiden pagina op Facebook.

Influencers daarentegen laten het hele jaar door op gezette tijden – meestal omdat hen dat wordt gevraagd – van zich horen in preken, podcasts, columns, aangiftes, opiniestukken, concerten en ingezonden brieven. Social media worden door hen soms gretig omarmd. Het zijn achtenswaardige medeburgers die invloed proberen uit te oefenen op de meningsvorming van hun luisteraars en lezers. Diepenheim telt er maar liefst zes, te weten (in alfabetische volgorde) Henk Kamp, André Manuel, Albert Schimmelpenninck, Sander Schimmelpenninck, Wibi Soerjadi en Rienke Vedders-Dekker.

De Schutterij is samengesteld uit opgeroepen burgers binnen de muren en bewoners van het omringende platteland om het Stedeke, als het in nood is, tegen de vijand te verdedigen. Wanneer dit heilzame doel is bereikt, keren de schutters terug naar hun huizen en boerderijen. Schutters staan zij aan zij. Influencers leiden een eenzaam bestaan in hun ivoren torens van waaruit zij hun vaak aperte mening ventileren.

Moeten influencers dan niet voor het Stedeke vechten? Jazeker, tenzij ze zelf worden aangevallen door anonieme voorbijgangers of onderwerp zijn van schimpscheuten in publicaties van lokale gildebroeders. Wordt daarbij een morele norm overschreden dan is de KRITIES-commissie van de Schutterij het aangewezen medium om daarover publiekelijk een uitspraak te doen.

Om erger te voorkomen is het wellicht een goed idee om aan verbroedering te doen. En wat is dan beter om tijdens het jubileumfeest zes wakkere schutters uit te laten komen tegen de zes influencers (mits zij uiteraard in één team willen zitten) in de traditionele volksspelen klootschieten en fantaseren.